คำคุณศัพท์ な แถว ま、や、ら、わ

 
แถว ま
 
เสียง ま

真面目な(まじめな) เอาจริงเอาจัง เคร่งเครียด ตั้งใจ彼女は 真面目な 学生です。
かのじょは まじめな がくせいです。
เธอเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน

日本人は 真面目に 働くと 言われています。
にほんじんは まじめに はたらくと いわれています。
เขาพูดกันว่าคนญี่ปุ่นทำงานแบบเอาจริงเอาจัง

彼は 真面目な 顔をして よく 冗談を 言う人です。
かれは まじめな かおをして よく じょうだんを いうひとです。
เขาชอบทำหน้าจริงจังพูดตลกอยู่บ่อยๆ

 

 

เสียง み

惨めな(みじめな)น่าเวทนา น่าสงสาร戦後 多くの 日本人は 惨めな 生活を 送った。
せんご おおくの にほんじんは みじめな せいかつを おくった。
หลังจากสงคราม คนญี่ปุ่นจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างน่าสงสาร

こじきは 惨めな 服装を していました。
こじきは みじめな ふくそうを していました。
ขอทานใส่เสื้อผ้าดูแล้วน่าสงสารมาก

 

妙な(みょうな)แปลก友達から 妙な 話を 聞きました。
ともだちから みょうな はなしを ききました。
ได้ฟังเรื่องแปลกๆ จากเพื่อน

彼は 妙な 人だ。
かれは みょうな ひとだ。
เขาเป็นคนแปลกๆ

今日は 妙に さむいですね。
きょうは みょうに さむいですね。
วันนี้หนาวแปลกๆเนาะ

 

 

เสียง む

無口な(むくちな) เงียบ ไม่ค่อยพูด彼氏は 無口な 人です。
かれしは むくちな ひとです。
แฟนฉันเป็นคนไม่ค่อยพูด

無口な 人は 好きじゃないです。
むくちな ひとは すきじゃないです。
ฉันไม่ชอบคนเงียบที่ไม่ยอมพูดยอมจา

 

無邪気な(むじゃきな)ไร้เดียงสา子供は 皆 無邪気だ。
こどもは みんな むじゃきだ。
เด็กทุกคนไร้เดียงสา

彼女は 子供のように 無邪気な 人です。
かのじょは こどものように むじゃきな ひとです。
เธอเป็นคนไร้เดียงสาเหมือนเด็กๆ

彼女は 年の 割には 無邪気だ。
かのじょは としの わりには むじゃきだ。
เขาอายุก็เยอะแล้ว แต่ไร้เดียงสา

 

無駄な(むだな)เปล่าประโยชน์ ไร้ประโยชน์何回 言っても 無駄です。私は 信じませんから。
なんかい いっても むだです。わたしは しんじませんから。
ไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งก็ไม่มีประโยชน์หรอก เพราะยังงัยฉันก็ไม่เชื่อคุณ

無駄な 物は 捨てて 下さい。
むだな ものは すてて ください。
กรุณาทิ้งของที่ไร้ประโยชน์

無駄な 努力は したくないです。
むだな どりょくは したくないです。
ไม่อยากพยายามอะไรที่ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์(พยายามไปก็เท่านั้น)

 

無理な(むりな)เป็นไปไม่ได้ ฝืน彼には その 仕事は 無理です。
かれには その しごとは むりです。
งานนี้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทำได้ (เขาทํางานนี้ไม่ได้หรอก)

無理な ことを しようとするから、大変なんだ。
むりな ことを しようとするから、たいへんなんだ。
เพราะว่าคุณพยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นลำบาก

無理な お願いをして すみません。
むりな おねがいをして すみません。
ขอโทษครับที่ขอร้องเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

 

 

เสียง め

明快な(めいかいな)ชัดเจน明快な 答えで、よく 分りました。
めいかいな こたえで、よく わかりました。
เป็นคำตอบที่ชัดเจนมาก ผมเข้าใจดีแล้วครับ

明快に 説明して 下さい。
めいかいに せつめいして ください。
กรุณาอธิบายให้ชัดเจน

 

明確な(めいかくな)ชัดเจนこの事件の 明確な ことは 分りません。
このじけんの めいかくな ことは わかりません。
ฉันไม่ทราบเรื่องราวที่ชัดเจน(ละเอียด)ของคดีนี้

この 問題に 関して 自分の 立場を 明確にして 下さい。
この もんだいに かんして じぶんの たちばを めいかくにして ください。
เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาแสดงจุดยืนของคุณออกมาให้ชัดเจน

 

滅多な(めったな) เหลวไหล ไม่คิดให้รอบคอบ彼の 前では めったな ことを 言わないように  して 下さい。
かれの まえでは めったな ことを いわないように して ください。
พยายามอย่าพูดเรื่องเหลวไหลต่อหน้าเขา

お金は 滅多なことには 使えない。
おかねは めったなことには つかえない。
ไม่สามารถใช้เงินในเรื่องที่เหลวไหลได้

 

 

も もないですよ。

 
แถว や
 

 

เสียง や

安らかな(やすらかな)อย่างสงบ安らかな 毎日を 送りたいです。
やすらかな まいにちを おくりたいです。
อย่างมีชีวิตอยู่อย่างสงบทุกๆวัน

赤ちゃんは 安らかに 寝ています。
あかちゃんは やすらかに ねています。
เด็กทารกกำลังนอนอย่างสงบ

安らかに 寝て 下さい。
やすらかに ねて ください。
ขอให้นอนอย่างสงบนะ (ขอให้ไปสู่สุขติ)

 

 

เสียง ゆ

勇敢な(ゆうかんな)กล้าหาญ องอาจ彼の 勇敢な 行為で 多くの 命が 救われました。
かれの ゆうかんな こういで おおくの いのちが すくわれました。
การกระทำอย่างกล้าหาญของเขา ได้ช่วยชีวิตคนจำนวนมาก

彼は 勇敢に 戦争で 戦いました。
かれは ゆうかんに せんそうで たたかいました。
เขาสู้รบในสงครามอย่างกล้าหาญ

 

優秀な(ゆうしゅうな) เก่ง ยอดเยี่ยมこの日本語学校には 優秀な 先生が たくさん います。
このにほんごがっこうには ゆうしゅうな せんせいが たくさん います。
ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนี้มีอาจารย์เก่งๆอยู่เยอะ

優秀な 専門医を 紹介して下さい。
ゆうしゅうな せんもんいを しょうかいしてください。
ช่วยกรุณาแนะนําหมอเฉพาะทางที่เก่งๆหน่อยได้ไหมครับ

่この大学の 学生は 皆 優秀です。
このだいがくの がくせいは みんな ゆうしゅうです。
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้เก่งกันทุกคน

 

 

เสียง よ

陽気な(ようきな)เบิกบาน ร่าเริง彼は 陽気な 人です。
かれは ようきな ひとです。
เขาเป็นคนร่าเริง

皆 陽気に 歌っています。
みんな ようきに うたっています。
ทุกคนกำลังร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน เบิกบานใจ

 

 

 
แถว ら
 

 

เสียง ら

乱暴な(らんぼうな) รุนแรง หยาบคาย乱暴な 人ですね。
らんぼうな ひとですね。
เป็นคนชอบความรุนแรง

乱暴な 言葉を 使うな。
らんぼうな ことばを つかうな。
อย่าใช้คําที่มันหยาบคายรุนแรง

タイは 乱暴な 運転をする人が 多いですね。
タイは らんぼうな うんてんをするひとが おおいですね。
ประเทศไทยมีคนเยอะที่ขับรถรุนแรงน่ากลัว(=ไม่มีมารยาท) เนาะ

 

 

เสียง り

立派な(りっぱな)น่านับถือ งดงาม ดี彼女は 将来 立派な 先生になるに 違いない。
かのじょは しょうらい りっぱな せんせいになるに ちがいない。
อนาคตเธอต้องได้เป็นอาจารย์ที่น่านับถือแน่นอน

立派な 贈り物を どうも ありがとう ございました。
りっぱな おくりものを どうも ありがとう ございました。
ขอบคุณมากสำหรับของขวัญที่ดีมากวิเศษมากอย่างนี้

古い家を 建て直したら、立派に なりました。
ふるいいえを たてなおしたら、りっぱに なりました。
หลังจากรื้อบ้านเก่าแล้วสร้างใหม่ บ้านดูดีขึ้นสวยขึ้นมาก

22歳は もう 立派な 大人です。
22さいは もう りっぱな おとなです。
อายุ 22 ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว

 

 

เสียง る

ルーズな ไม่ตรงเวลา หละหลวม彼は 時間に ルーズな人です。
かれは じかんに ルーズなひとです。
เขาเป็นคนไม่ตรงเวลา (หละหลวมต่อเรื่องเวลา)

私は 時間や お金に ルーズな人が 嫌いだ。
わたしは じかんや おかねに ルーズなひとが きらいだ。
ฉันเกลียดคนที่ไม่ตรงต่อเวลาแล้วก็หละหลวมเรื่องการใช้เงิน

ルーズな やり方は 避けましょう。
ルーズな やりかたは さけましょう。
หลีกเลี่ยงวิธีการที่มันหละหลวมกันนะ

 

 

เสียง れ

冷酷な(れいこくな)ทารุณ โหดร้าย彼は 冷酷な 男です。
かれは れいこくな おとこです。
เขาเป็นผู้ชายที่โหดร้ายมาก

彼は 冷酷な 人ですから、好きじゃないです。
かれは れいこくな ひとですから、すきじゃないです。
เพราะว่าเขาเป็นคนที่โหดร้ายมาก ฉันไม่ชอบ

 

冷静な(れいせいな)เงียบสงบ ใจเย็น รอบคอบ彼は 冷静な 人です。
かれは れいせいな ひとです。
เขาเป็นคนใจเย็น

社長は 冷静な 判断力を もっている 人です。
しゃちょうは れいせいな はんだんりょくを もっている ひとです。
ผู้จัดการเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรต่ออะไรได้อย่างใจเย็น

もう 少し 冷静になって、この 問題について 考えましょう。
もう すこし れいせいになって、この もんだいについて かんがえましょう。
พยายามใจเย็นกันลงอีกนิด แล้วมาช่วยกันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันใหม่ดีกว่านะ

 

 

เสียง ろ

碌な(ろくな)ไม่เป็นที่พอใจ ใช้ไม่ได้ แย่今日は ろくな ことが ひとつも  なかった。
きょうは ろくな ことが ひとつも なかった。
วันนี้ไม่มีเรื่องที่น่าพอใจเลยซักเรื่อง(วันนี้ไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยซักเรื่อง)

この 町には ろくな ホテルが ない。
この まちには ろくな ホテルが ない。
ในเมืองนี้ไม่มีโรงแรมที่ดีๆดูแล้วน่าพอใจเลย

昨日 ろくに 寝ませんでした。
きのう ろくに ねませんでした。
เมื่อวานนอนหลับแบบไม่เป็นที่พอใจ(นอนไม่เพียงพอ)
 

 

ロマンチックな โรแมนติกローマは すごく ロマンチックな 町です。
ローマは すごく ロマンチックな まちです。
โรมเป็นเมืองที่โรแมนติกมาก

この レストランは ロマンチックで いいですね。
ร้านอาหารนี้โรแมนติกดีเนาะ

彼は 大変 ロマンチックな人です。
かれは たいへん ロマンチックな人です。
เขาเป็นคนที่โรแมนติกมาก

 

 

 
แถว わ
 

 

เสียง わ

我が儘な(わがままな)เอาแต่ใจตนเอง เห็นแก่ตัวわがままな 人とは 付き合いたくないです。
わがままな ひととは つきあいたくないです。
ยังอยากคบกับคนที่เห็นแก่ตัว

彼は わがままで、付き合いにくい 人です。
かれは わがままで、つきあいにくい ひとです。
เพราะว่าเขาเอาแต่ใจตัวเอง ดังนั้นเป็นคนคบยาก

彼女は わがままに 育てられました。
かのじょは わがままに そだてられました。
เธอถูกเลี้ยงดูมาแบบเอาแต่ใจตัวเอง

 

僅かな(わずかな)นิดหน่อย เล็กน้อย わずかな 給料で 生活しています。
わずかな きゅうりょうで せいかつしています。
ฉันใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนเพียงเล็กน้อย

わずかなことで 恋人と 喧嘩してしまった。
わずかなことで こいびとと けんかしてしまった。
ทะเลาะด้วยเรื่องเล็กน้อย

終点までは 後 わずかです。
しゅうてんまでは あと わずかです。
อีกนิดหน่อยจะถึงสถานีสุดท้าย

亡くなった おじいさんのことは わずかに 覚えています。
なくなった おじいさんのことは わずかに おぼえています。
ฉันจำเรื่องเกี่ยวกับปู่ที่ตายไปแล้วได้นิดหน่อย

 

 

จบคำคุณศัพท์ な ครับ

หากหาได้เพิ่มเติมแบบมีคำอธิบายจะลงให้ใหม่นะครับไม่อยากแต่งใหม่ทั้งหมดแค่เสริมนิดหน่อยภาษาเขาก็เกือบจะวิบัติแล้ว

Advertisements

2 thoughts on “คำคุณศัพท์ な แถว ま、や、ら、わ

  1. เป็น spaceที่มีเนื้อหาสาระมากเลยอ่ะ พี่โก้
    เราไม่ได้คุยกะพี่โก้ตั้งนาน
    สบายดีเนอะ!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s