คำคุณศัพท์ な แถว た、な、は

แถว た
 
เสียง た

大事な(だいじな) สำคัญ

大事に 保管して 下さい。
だいじに ほかんして ください。
กรุณาเก็บรักษาเอาไว้ดีๆนะ

大事な お客さんですから、丁寧に 接して 下さい。
だいじな おきゃくさんですから、ていねいに せっして ください。
เพราะว่าเป็นลูกค้าคนสำคัญ กรุณาต้อนรับให้ดีๆ

会社にとって 大事な 時ですから、皆で 頑張りましょう。
かいしゃにとって だいじな ときですから、みんなで がんばりましょう。
เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสําหรับบริษัท พวกเรามาพยายามด้วยกันนะ

どうぞ お大事に。
どうぞ おだいじに。
กรุณาดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับ

退屈な(たいくつな)น่าเบื่อ (เพราะไม่มีอะไรจะทํา)

今日は やることが なくて、退屈です。
きょうは やることが なくて、たいくつです。
วันนี้ไม่มีอะไรทำ จึงน่าเบื่อ

退屈な 生活ですね。
たいくつな せいかつですね。
เป็นชีวิตที่น่าเบื่อ

大切な(たいせつな)สำคัญ

これは 大切な 本です。
これは たいせつな ほんです。
นี่เป็นหนังสือสำคัญ

お金は 大切です。
おかねは たいせつです。
เงินเป็นสิ่งสำคัญ

パスポートは 大切ですから、無くさないで 下さい。
パスポートは たいせつですから、なくさないで ください。
เพราะว่าหนังสือเดินทางเป็นของสำคัญ กรุณาอย่าทำหาย

恋人から もらった マフラーを 大切に しています。
こいびとから もらった マフラーを たいせつに しています。
เก็บผ้าพันคอที่ได้รับจากแฟนเอาไว้เป็นอย่างดี

大胆な(だいたんな)กล้า ไม่กลัว ไม่กลัวสายตาประชาชี

大胆な ことを する人だね。
だいたんな ことを するひとだね。
เขาเป็นคนที่ทำเรื่องกล้าเนาะ

彼女は いつも 大胆な格好を している。
かのじょは いつも だいたんなかっこうを している。
เธอมักจะแต่งตัวแบบไม่กลัวสายตาชาวบ้านเสมอ(แต่งตัวเปรี้ยว วาบหวิว โป้)

これは とても 大胆な水着です。
これは とても だいたんなみずぎです。
นี่เป็นชุดว่ายนํ้าที่โป้มาก(ต้องการความกล้ามาก คนกล้าเท่านั้นที่ใส่ได้)

大変な(たいへんな) ลำบาก (เรื่อง)ใหญ่โต

大変ですね。
たいへんですね。
ลําบากแย่เลยเนาะ

仕事が 忙しくて、大変です。
しごとが いそがしくて、たいへんです。
เพราะว่างานยุ่ง ลำบากมาก

会社が 火事に なって、大変なことに なりました。
かいしゃが かじに なって、たいへんな ことに なりました。
เกิดไฟไหม้บริษัท ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมาก

平らな(たいらな)ราบเรียบ แบน

昔の人は 地球が 平らだと 信じていました。
むかしのひとは ちきゅうが たいらだと しんじていました。
คนสมัยก่อนเชื่อว่าโลกแบน

平らな 道が ずっと 続いています。
たいらな みちが ずっと つづいています。
ถนนสายนี้เรียบ(ไม่มีเนิน)ตลอดทาง

小山を 平らにして、家を 建てます。
こやまを たいらにして、いえを たてます。
จะทำเนินเขานี้ให้เรียบ แล้วจะสร้างบ้าน

駄目な(だめな)ไม่ดี ไม่ได้ ไม่ประสบผลสําเร็จ

宿題を しなければ 駄目ですよ。
しゅくだいを しなければ だめですよ。
ถ้าไม่ทำการบ้านไม่ดีนะ(ต้องทำการบ้านนะ)

頑張りましたけど、駄目でした。
がんばりましたけど、だめでした。
พยายามแล้วแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ

雨で 旅行が 駄目に なりました。
あめで りょこうが だめに なりました。
เพราะว่าฝนตกจึงไปเที่ยวไม่ได้(ยกเลิกการไปเที่ยว)

単純な(たんじゅんな) ง่าย ไม่ซับซ้อน

とても 単純だ。
とても たんじゅんだ。
ง่ายมาก

これは 最も 単純な方法です。
これは もっとも たんじゅんなほうほうです。
นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้ว

単純に 考えると、以下の ように なります。
たんじゅんに かんがえると いかの ように なります。
ถ้าคิดง่ายๆ ก็คือเรื่องดังต่อไปนี้

 

 

เสียง ち

知的な(ちてきな) ทางปัญญา ฉลาด มีความรู้

彼は 知的な 顔を していますね。
かれは ちてきな かおを していますね。
เขาหน้าตาเหมือนคนฉลาด

彼女は 知的な 人に 見えますけど、実際は どんな 人なのか 分りません。
かのじょは ちてきな ひとに みえますけど、じっさいは どんな ひとなのか わかりません。
เธอดูเหมือนเป็นคนมีความรู้ แต่จริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคนแบบไหน

 

つ  ไม่มีครับ

 

 

เสียง て

丁寧な(ていねいな) สุภาพ ละเอียด ปราณีต

彼女は とても 丁寧な 人です。
かのじょは とても ていねいな ひとです。
เขาเป็นคนสุภาพมาก

丁寧に 話して 下さい。
ていねいに はなして ください。
กรุณาพูดกันอย่างสุภาพ

丁寧に 説明します。
ていねいに せつめいします。
อธิบายอย่างละเอียด

適正な(てきせいな) เหมาะสม

適正な 判断だと 思います。
てきせいな はんだんだと おもいます。
คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสม

適切な(てきせつな) เหมาะสม

彼女の 答えは 適切です。
かのじょの こたえは てきせつです。
คำตอบของเธอเหมาะสม

適切な 言葉が 見つからない。
てきせつな ことばが みつからない。
หาคำที่เหมาะสมไม่ได้(ไม่รู้จะอธิบายยังไง)

適当な(てきとうな)เหมาะสม ส่งเดช มั่ว ไม่รับผิดชอบ

これは 子供に 適当な 本です。
これは こどもに てきとうな ほんです。
นี่เป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับเด็ก

彼は この 仕事に 適当な 人じゃないと 思います。
かれは この しごとに てきとうな ひとじゃないと おもいます。
ฉันคิดว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้

彼は 適当な ことを 言う 人です。
かれは てきとうな ことを いう ひとです。
เขาเป็นคนที่พูดจาส่งเดช

適当に 書きました。
てきとうに かきました。
ก็เขียนไปแบบมั่วๆ

**ความหมายหลังไม่แน่ใจเท่าไรนะเขาว่ามาผมก็ว่าไป  คิดว่าความหมายในทางที่ดีจะถูกต้องกว่า  ถ้าดูจากตอนสอบน่ะครับ

 

 

เสียง と

得意な(とくいな) ถนัด

彼は スポーツが 得意です。
かれは スポーツが とくいです。
เขาถนัดกีฬา

あなたの 得意な 料理は 何ですか。
あなたの とくいな りょうりは なんですか。
อาหารที่คุณถนัดคืออะไร

 

 

แถว な
 

 

เสียง な

和やかな(なごやかな) เงียบ สงบ อ่อนโยน

和やかな 町で 暮らしたいです。
なごやかな まちで くらしたいです。
อยากอาศัยในเมืองที่สงบเงียบ

このような 和やかな 雰囲気は いいですね。
このような なごやかな ふんいきは いいですね。
บรรยากาศสงบเงียบแบบนี้ดีเนาะ

滑らかな(なめらかな)ราบรื่น เรียบ ไม่สะดุด เนียน

赤ちゃんのような 滑らかな 肌を していますね。
あかちゃんのような なめらかな はだを していますね。
มีผิวเนียนเหมือนเด็กจังเลย

すべて 滑らかに 進んで、よかったですね。
すべて なめらかに すすんで、よかったですね。
ดีเนาะ..ที่ทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่น(ไม่มีปัญหา)

彼の 日本語は 大変 滑らかです。
かれの にほんごは たいへん なめらかです。
ภาษาญี่ปุ่นของเขาเรียบมาก(พูดได้ดี ราบรื่น ไม่มีสะดุด)
 

 

 

เสียง に

賑やかな(にぎやかな) ครึกครื้น อึกทึก

東京は 賑やかな町です。
とうきょうは にぎやかな まちです。
เมืองโตเกียวเป็นเมืองที่เสียงดัง

ิバンコクは 賑やかで、人が 多いです。
バンコクは にぎやかで、ひとが おおいです。
กรุงเทพฯครึกครื้นและมีคนมาก

苦手な(にがてな) ไม่เก่ง ไม่ถนัด ไม่สันทัด ไม่ถูก(กับ)

私は スポーツが 苦手です。
わたしは スポーツが にがてです。
ฉันเล่นกีฬาไม่เก่ง

人の 前で 話すのは 苦手です。
ひとの まえで はなすのは にがてです。
ฉันพูดต่อหน้าคนอื่นไม่เก่ง

私は 犬が 苦手です。
わたし いぬが にがてです。
ฉันไม่ถูกกับสุนัข

 

 

ぬ ไม่มีครับ

 

เสียง ね

熱心な(ねっしんな)กระตือรือร้น ตั้งอกตั้งใจ ขมักเขม้น

彼は 仕事が 熱心な 人です。
かれは しごとが ねっしんな ひとです。
เขาเป็นคนที่กระตือรือร้นในการทำงาน

子供は 熱心に 勉強しています。
こどもは ねっしんに べんきょうしています。
เด็กๆกำลังเรียนกันอย่างขมักเขม้น

彼女は 熱心ですから、成功すると 思います。
かのじょは ねっしんですから、せいこうすると おもいます。
เพราะว่าเธอเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ดังนั้นคิดว่าเธอคงจะประสบความสำเร็จ

 

 

 

เสียง の

長閑な(のどかな) เงียบสงบ

長閑な 日に 散歩に 行くのが 好きです。
のどかな ひに さんぽに いくのが すきです。
ชอบไปเดินเล่นในวันที่เงียบสงบ

昨日は 長閑な いい天気でした。
きのうは のどかな いいてんきでした。
เมื่อวานอากาศเงียบสงบดีมาก

 

แถว は
 

 

เสียง は

派手な(はでな)ฉูดฉาด

社長は 今日 派手な ネクタイを しています。
しゃちょうは きょう はでな ネクタイを しています。
วันนี้ผู้จัดการใส่เน็คไทค์สีฉูดฉาด

派手な タイプの 人は 好きじゃないです。
はでな タイプの ひとは すきじゃないです。
ฉันไม่ชอบคนที่แต่งตัวฉูดฉาด

彼女は 派手に お金を 使っています。
かのじょは はでに おかねを つかっています。
เธอใช้เงินฉูดฉาด(ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย)

薄情な(はくじょうな)ใจดํา เย็นชา

恋人を 捨てるなんて、彼は 薄情だ。
こいびとを すてるなんて、かれは はくじょうだ。
ทิ้งแฟนได้ เขานี่เป็นคนใจดําจริงๆ

彼は 困っている 友達を 見捨てるほど 薄情な 人です。
かれは こまっている ともだちを みすてるほど はくじょうな ひとです。
เขาเป็นคนที่ใจดํามาก ขนาดทิ้งเพื่อนที่กําลังมีปัญหาได้(ไม่ยอมช่วยเหลือเพื่อน)

華やかな(はなやかな)วิจิตรงดงาม สวยหรู

華やかな 結婚式でしたね。
はなやかな けっこんしきでしたね。
เป็นพิธีแต่งงานที่วิจิตรงดงามมาก

彼女は 華やかな 生活を 送っています。
かのじょは はなやかな せいかつを おくっています。
เธอใช้ชีวิตที่หรูหรา
 

ハンサムな หล่อ

山田さんは ハンサムですね。
やまださんは ハンサムですね。
คุณยามาดะหล่อเนาะ

ハンサムな人より、優しい人の 方が 好きです。
ハンサムなひとより、やさしいひとの ほうが すきです。
ชอบคนใจดีมากกว่าคนหล่อ

山田さんは ハンサムで、金持ちです。
やまださんは ハンサムで、かねもちです。
คุณยามาดะเป็นคนหล่อแล้วก็รวย

 

เสียง ひ

悲惨な(ひさんな)น่าสมเพชเวทนา น่ากลัว

世の中には 悲惨な 生活を している人が たくさん  います。
よのなかには ひさんな せいかつを しているひとが たくさん います。
ในโลกนี้ยังมีคนอีกมากที่มีชีวิตน่าสมเพชเวทนา

私は あのような 悲惨な光景を 見たことが ない。
わたしは あのような ひさんなこうけいを みたことが ない。
ฉันไม่เคยเห็นภาพที่น่ากลัว(น่าสมเพช)อย่างนั้นมาก่อนเลย

おじいさんが 戦争の 悲惨さを 話してくれた。
おじいさんが せんそうの ひさんさを はなしてくれた。
คุณตาเล่าเรื่องที่น่ากลัวของสงครามให้ฟัง 

暇な(ひまな) ว่าง

明日は 休みですから、暇です。
あしたは やすみですから、ひまです。
เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุด จึงว่าง

暇な時、デートをしたり 友達と 飲みに 行ったり します。
ひまなとき、デートを したり ともだちと のみに いったり します。
เวลาว่างๆ จะไปเดทกับแฟนบ้าง ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆบ้าง

今週は 暇じゃないですから、カラオケは 来週に しませんか。
こんしゅうは ひまじゃないですから、カラオケは らいしゅうに しませんか。
เพราะว่าอาทิตย์นี้ไม่ว่าง คาราโอเกะเอาไว้ไปอาทิตย์หน้ากันไหม
 

皮肉な(ひにくな)พูดถากถาง พูดประชด พูดเสียดสี

皮肉なことを 言わないで  下さい。
ひにくなことを いわないで ください。
กรุณาอย่าพูดเสียดสี

彼は 私に対して いつも 皮肉を 言うので、好きじゃないです。
かれは わたしにたいして いつも ひにくを いうので、すきじゃないです。 
เพราะเขาพูดประชดฉันเสมอ ดังนั้นฉันจึงไม่ค่อยชอบเขา
 

 

 

 

เสียง ふ

不安(ふあんな) กังวล ไม่สบายใจ

戦争のため、不安な 毎日を 送っています。
せんそうのため、ふあんな まいにちを おくっています。
เนื่องจากสงคราม ฉันใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความวิตกกังวล

彼の 顔を 見て 不安に なりました。
かれの かおを みて ふあんに なりました。
พอได้เห็นหน้าเขา ฉันรู้สึกเริ่มเป็นกังวล

不気味な(ぶきみな) น่ากลัว น่าขนลุก

真夜中に 不気味な 音が しました。
まよなかに ぶきみな おとが しました。
ตอนดึกมีเสียงแปลกๆน่ากลัว

鳥肌が 立つほど 不気味な 話です。
とりはだが たつほど ぶきみな はなしです。
เป็นเรื่องที่น่ากลัวจนขนลุก
 

複雑な(ふくざつな)ยุ่งยาก ซับซ้อน

この コンピュータ プログラムは 操作が 複雑です。
この コンピュータ プログラムは そうさが ふくざつです。
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้มีวิธีใช้ที่ยุ่งยากซับซ้อน

複雑な 話ですね。
ふくざつな はなしですね。
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเนาะ

不公平な(ふこうへいな)ไม่ยุติธรรม

不公平です。
ふこうへいです。
ไม่ยุติธรรม

不公平な 扱いを しないで 下さい。
ふこうへいな あつかいを しないで ください。
กรุณาอย่าลำเอียง(ไม่ยุติธรรม)

不思議な(ふしぎな)วิเศษ มหัศจรรย์ แปลกประหลาด

ドラえもんは 不思議な  ポケットが あります。
ドラえもんは ふしぎな ポケットが あります。
โดราเอมอนมีกระเป๋าวิเศษ

不思議な 夢を 見ました。
ふしぎな ゆめを みました。
ฝันแปลกๆ

彼が どうやって 助かったのか、不思議ですね。
かれが どうやって たすかったのか、ふしぎですね。
น่าอัศจรรย์มาก ไม่รู้ว่าเขารอด(ชีวิต)มาได้ยังไง

不便な(ふべんな)ไม่สะดวก

車が ありませんので、不便です。
くるまが ありませんので、ふべんです。
เพราะว่าไม่มีรถยนต์ ดังนั้นจึงไม่สะดวก

周りに 何も ありませんので、生活が 不便です。
まわりに なにも ありませんので、せいかつが ふべんです。
แถวๆนี้ไม่มีอะไรเลย ดังนั้นการใช้ชีวิตจึงไม่ค่อยสะดวกสบาย

 

 

เสียง へ

平凡な(へいぼんな)ธรรมดา เรียบง่าย

私は 平凡な 会社員です。
わたしは へいぼんな かいしゃいんです。
ฉันเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาๆ

平凡な 暮らしですが、私は 幸せだと 思っています。
へいぼんな くらしですが、わたしは しあわせだと おもっています。
เป็นชีวิตที่ธรรมดาๆ แต่ฉันคิดว่ามีความสุข

平和な(へいわな) สงบสุข สันติสุข

私は 平和な 世界を 望んでいます。
わたしは へいわな せかいを のぞんでいます。
ฉันปรารถนาอยากให้โลกมีสันติสุข

平和な 家庭で 育って、神様に 感謝しています。
へいわな かていで そだって、かみさまに かんしゃしています。
ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ฉันเติบโตในครอบครัวที่สงบสุข

平和に 暮らしたいです。
へいわに くらしたいです。
อยากมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข

下手な(へたな)ไม่เก่ง

私は スポーツが 下手です。
わたしは スポーツが へたです。
ฉันเล่นกีฬาไม่เก่ง

私は 話が 下手です。
わたしは はなしが へたです。
ฉันพูดไม่เก่ง

最近 日本語を 使っていませんので、下手に なりました。
さいきん にほんごを つかっていませんので、へたに なりました。
เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นภาษาญี่ปุ่นจึงแย่ลง

変な(へんな)แปลก ประหลาด

彼は 今日 様子が 変です。
かれは きょう ようすが へんです。
วันนี้เขาดูแปลกไป

変な 所に 行かないで 下さい。
へんな ところに いかないで ください。
กรุณาอย่าไปที่แปลกๆ

学校の 前に 変な 人が うろうろしています。
がっこうの まえに へんな ひとが うろうろしています。
มีคนท่าทางแปลกๆ เดินไปเดินมาอยู่ข้างหน้าโรงเรียน

便利な(べんりな)สะดวก

新幹線は 早くて、便利です。
しんかんせんは はやくて、べんりです。
รถด่วนชิงคันเซ็นเร็วและสะดวก

彼女は 便利な ところに 住んでいます。
かのじょは べんりな ところに すんでいます。
เธออาศัยอยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบาย

地下鉄が 出来て、便利に なりました。
ちかてつが できて、べんりに なりました。
หลังจากมีรถไฟใต้ดินแล้วทำให้สะดวกขึ้น

 

 

เสียง ほ

朗らかな(ほがらかな)ร่าเริง เบิกบาน อารมณ์ดี

彼女は とても 朗らかな 人です。
かのじょは とても ほがらかな ひとです。
เธอเป็นคนร่าเริงมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s