คำคุณศัพท์ い แถว さ

แถว さ
 

เสียง さ

寂しい(さびしい) เหงา

今 ちょっと 寂しいです。
いま ちょっと さびしいです。
ตอนนี้ รู้สึกเหงานิดหน่อย

寂しい時、友達に 電話を かけます。
さびしいとき、ともだちに でんわを かけます。
เวลาเหงาจะโทรศัพท์ไปหาเพื่อน

恋人が いなくても 全然 寂しくないです。
こいびとが いなくても ぜんぜん さびしくないです。
ถึงแม้ไม่มีแฟนก็ไม่เหงาเลย

一人暮らしは 寂しくないですか。
ひとりぐらしは さびしくないですか。
ชีวิตคนเดียวไม่เหงาเหรอ

寒い(さむい)  หนาว

昨日は とても 寒かったです。
きのうは とても さむかったです。
เมื่อวานหนาวมาก

カナダは とても 寒いです。
カナダは とても さむいです。
แคนาดาหนาวมาก

日本は 何月が 一番 寒いですか。
にほんは なんがつが いちばん さむいですか。
ประเทศญี่ปุ่นเดือนไหนหนาวที่สุด

 

 

เสียง し

塩辛い(しおからい)  เค็ม

塩辛い 料理は 好きじゃないです。
しおからい りょうりは すきじゃないです。
ฉันไม่ชอบอาหารเค็ม

もう少し 塩辛く して下さい。
もうすこし しおからく してください。
กรุณาทําให้เค็มๆกว่านี้นิดนึงครับ

親しい(したしい) สนิทสนม

彼女は 私の 親しい友達です。
かのじょは わたしの したしいともだちです。
เขาเป็นเพื่อนสนิทของฉัน

彼とは 親しい間柄です。
かれとは したしいあいだがらです。
ฉันมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับเขา(ฉันสนิทกับเขา)

しつこい  เซ้าซี้(ดื้อดึงจะเอาให้ได้) ตื้อ

あなたは 本当に しつこい人だね。
あなたは ほんとうに しつこいひとだね。
คุณนี่ เป็นคนที่ตื้อจริงๆ

しつこく お願いして、すみません。
しつこく おねがいして、すみません。
ขอโทษที่ถามเซ้าซี้ครับ

渋い(しぶい) ฝาด หน้าบึ้ง

この柿は ちょっと 渋いですね。
このかきは ちょっと しぶいですね。
ิลูกพลับลูกนี้ฝาดไปนิดนะ

渋いワインが 好きです。
しぶいワインが すきです。
ชอบไวน์ที่มีรสฝาด

彼は 渋い顔を しました。
かれは しぶいかおを しました。
เขาทำหน้าบึ้งๆ

しぶとい  อึด ตายยาก แพ้ยาก

彼は しぶとい相手です。
かれは しぶといあいてです。
เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่อืดมาก

彼ほど しぶといボクサーはいない。
かれほど しぶといボクサーはいない。
ไม่มีนักมวยคนไหนที่อืดเท่าเขา

白い(しろい) ขาว

あの車は 白いです。
あのくるまは しろいです。
รถคันนั้นสีขาว

日本人は 色が 白くて、可愛いです。
にほんじんは いろが しろくて、かわいいです。
คนญี่ปุ่นผิวขาวแล้วก็น่ารัก

白いスカートを はいている人は 田中さんです。
しろいスカートを はいているひとは たなかさんです。
คนที่ใส่กระโปรงสีขาวคือคุณทานาคะ

壁を 白く 塗りましょう。
かべを しろく ぬりましょう。
ทาผนังสีขาวดีกว่า

しんどい  หนักมาก เหนื่อยมาก เพลียมาก

ちょっと しんどいです。
็เหนื่อยมาก(จะไม่ไหวอยู่แล้ว)

この仕事は ちょっと しんどいですね。
このしごとは ちょっと しんどいですね。
งานนี้หนักมาก

 

 

เสียง す

少ない(すくない)  น้อย

この会社は 日本人が 少ないです。
このかいしゃは にほんじんが すくないです。
บริษัทนี้มีคนญี่ปุ่นน้อย

昨日の ピクニックは 人が 少なかったです。
きのうの ピクニックは ひとが すくなかったです。
ปิกนิกเมื่อวานมีคนน้อย

凄い(すごい)  เก่ง สุดยอด ต้องทึ่งเลย มาก

彼は 凄い人です。
かれは すごいひとです。
เขาเป็นคนที่เก่งมาก(สุดยอดจริง ต้องทึ่ง)

今日は すごい 雨ですね。
きょうは すごい あめですね。
วันนี้ฝนตกหนัก(ตกแบบสุดยอด)เนาะ

彼は 凄く 日本語が 上手です。
かれは すごく にほんごが じょうずです。
เขาเก่งภาษาญี่ปุ่นมาก

涼しい(すずしい) (อากาศ)เย็น

今日は 涼しいですね。
きょうは すずしいですね。
วันนี้อากาศเย็นเนาะ

涼しい 風が 窓から 入ってきました。
すずしい かぜが まどから はいってきました。
ลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่าง

今日は 暑かったですけど、明日は 雨が 降って 涼しくなるでしょう。
きょうは あつかったですけど、あしたは あめが ふって すずしくなるでしょう。
วันนี้อากาศร้อน แต่พรุ่งนี้ฝนจะตกและอากาศคงจะเย็นขึ้น

図々しい(ずうずうしい) หน้าด้าน หน้าไม่มียางอาย

あなたは 本当に 図々しい人だね。
あなたは ほんとうに ずうずうしいひとだね。
คุณนี่หน้าหนาจริงๆ

なんて 図々しい人でしょう。
なんて ずうずうしいひとでしょう。
เป็นคนหน้าด้านไม่มียางอายอะไรอย่างนี้

酸っぱい(すっぱい)  เปรี้ยว

トムヤムクンは 酸っぱいですか。
トムヤムクンは すっぱいですか。
ต้มยำกุ้งเปรี้ยวไหม

酸っぱい料理は 好きじゃないです。
すっぱいりょうりは すきじゃないです。
ไม่ชอบอาหารเปรี้ยว

この 蜜柑は 酸っぱくて、あまり 美味しくないです。
この みかんは すっぱくて、あまり おいしくないです。
ส้มลูกนี้เปรี้ยวและไม่ค่อยอร่อย

素早い(すばやい) ว่องไว ฉับไว รวดเร็ว

この選手は 動きが 素早いですね。
このせんしゅは うごきが すばやいですね。
นักกีฬาคนนี้(การเคลื่อนที่)ท่าทางแคล่วคล่องว่องไวเนาะ

泥棒は 素早く 逃げました。
どろぼうは すばやく にげました。
ขโมยหนีไปอย่างรวดเร็ว

素晴らしい(すばらしい) สุดยอด เลิศ ยอดเยี่ยม ดีมาก

これは 素晴らしい 結果です。
これは すばらしい けっかです。
นี่เป็นผลลัพธ์ที่ดีมาก

彼は 素晴らしい 選手です。
かれは すばらしい せんしゅです。
เขาเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมมาก

素晴らしい 景色ですね。
すばらしい けしきですね。
เป็นวิวที่สวยงามมาก

ずるい  ตลบตะแลง ขี้โกง เอาเปรียบ

彼は ずるいことをして 勝ちました。
かれは ずるいことをして かちました。
เขาชนะการแข่งขันด้วยการขี้โกง

ずるい人は 好きじゃないです。
ずるいひとは すきじゃないです。
ฉันไม่ชอบคนตลบตะแลง

ずるいことを しないで 下さい。
ずるいことを しないで ください。
อย่าทำอะไรที่ตลบตะแลง(อย่าโกงนะ)

鋭い(するどい) คม แหลม หลักแหลม

このナイフは 鋭いですから、気を つけて 下さい。
このナイフは するどいですから、きを つけて ください。
กรุณาระวังด้วย เพราะว่ามีดเล่มนี้คมมาก

あの人は 鋭い目を していますね。
あのひとは するどいめを していますね。
เขามีตาที่แหลมคม

あの人は 頭が 鋭いです。
あのひとは あたまが するどいです。
เขามีหัวที่หลักแหลม(ฉลาดแหลมคม)

ずる賢い(ずるかしこい) ฉลาดแกมโกง

彼は ずる賢い人ですから、気を 付けて 下さい。
かれは ずるかしこいひとですから、きを つけて ください。
เพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดแกมโกง ดังนั้นกรุณาระวังตัวด้วย

ずる賢い人は 好きじゃないです。
ずるかしこいひとは すきじゃないです。
ฉันไม่ชอบคนฉลาดแกมโกง

 

เสียง せ

せこい ฉลาดแกมโกง ขี้เหนียว เอาเปรียบ

あなたは 本当に せこい人だね。
あなたは ほんとうに せこいひとだね。
คุณนี่เป็นคนฉลาดชอบเอาเปรียบคนอื่นจริงๆ

これは、せこい技だ。
これは、せこいわざだ。
นี่เป็นเทคนิคที่ฉลาด(ไม่ต้องทําอะไรมากแต่ได้ผลสูง)

これは 結構 せこいやり方だ。
これは けっこう せこいやりかただ。
ีนี่เป็นวิธีการที่ฉลาด(แบบขี้โกงแบบเอาเปรียบ)ไม่เบาทีเดียว

切ない(せつない)ขมขื่น เจ็บใจ เศร้าใจ

一人で いると、切ない 思いを します。
ひとりで いると、せつない おもいを します。
เวลาอยู่คนเดียวรู้สึกเศร้าใจ

狭い(せまい) แคบ

この部屋は 狭くて、綺麗じゃないです。
このへやは せまくて、きれいじゃないです。
ห้องนี้แคบและไม่สวย

狭い部屋は 好きじゃないです。
せまいへやは すきじゃないです。
ไม่ชอบห้องแคบๆ

彼女は 視野が 狭いです。
かのじょは しやが せまいです。
เขามีวิสัยทัศน์ที่แคบ

 

 

เสียง そ

そそっかしい สะเพร่า รีบร้อนไม่ละเอียดถี่ถ้วน

彼は ちょっと そそっかしい人です。
かれは ちょっと そそっかしいひとです。
เขาเป็นคนชอบสะเพร่า

数学の テストは そそっかしいミスが二つくらいありました。
すうがくの テストは そそっかしいミスがふたつくらいありました。
ข้อสอบคณิตศาสตร์ มีประมาณสองสามที่ ที่ผมผิดแบบสะเพร่า

空々しい(そらぞらしい) ทําเป็นไม่รู้ เสแสร้ง

空々しい 顔をしないで 下さい。
そらぞらしい かおを しないで ください。
อย่าทําหน้าเหมือนไม่รู้เรื่อง(อย่าทําเป็นไม่รู้เรื่อง)

彼は 空々しい お世辞を 言った。
かれは そらぞらしい おせじを いった。 
เขาชมแบบเสแสร้ง

空々しい感謝の 言葉は やめよう
そらぞらしいかんしゃの ことばは やめてください。
ช่วยเลิกพูดคําขอบคุณแบบเสแสร้งเถอะครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s