คำคุณศัพท์ い แถว か

แถว か
 
เสียง か

賢い(かしこい) ฉลาด

彼は 賢い人です。
かれは かしこいひとです。
เขาเป็นคนฉลาด

彼は 賢くて、商売が 上手です。
かれは かしこくて、しょうばいが じょうずです。
เขาฉลาดและทำธุรกิจเก่ง

硬い(かたい) แข็ง (คุณสมบัติทางธรรมชาติ)

鉄は 硬いです。
てつは かたいです。
เหล็กแข็ง

ダイヤモンドは 鉄より 硬いです。
ダイヤモンドは てつより かたいです。
เพชรแข็งกว่าเหล็ก

あんなに 硬い 岩も 地震で 崩れました。
あんなに かたい いわも じしんで くずれました。
ก้อนหินที่แข็งแบบนั้นก็พังทลายด้วยแผ่นดินไหว

堅い(かたい) แข็ง ไม่เปราะ ไม่พังง่าย(มั่นคง)

公務員は 堅い 職業です。
こうむいんは かたい しょくぎょうです。
งานราชการเป็นงานที่แข็ง(มั่นคง)

20万バーツの 儲けは 堅いです。
20まんバーツの もうけは かたいです。
กำไร 200,000 บาท ได้ชัวร์อยู่แล้ว(การคาดคะเนนั้นน่าจะเป็นจริง ไม่พังลงมา)

彼は 口が 堅いですから、大丈夫です。
かれは くちが かたいですから、だいじょうぶです。
เพราะเขาเป็นคนปากแข็ง ดังนั้นไม่เป็นไรหรอก

固い(かたい) แน่น (หัว)แข็ง อย่างแน่นหนา อย่างแนบแน่น

小包の 紐を 固く しばります。
こづつみの ひもを かたく しばります。
ผูกเชือกกล่องพัสดุให้แน่นๆ

二人は 固い 握手を しました。
ふたりは かたい あくしゅを しました。
สองคนจับมือกันอย่างแนบแน่น

彼は 頭が 固いですから、いくら 言っても 聞いてくれないでしょう。
かれは あたまが かたいですから、いくら いっても きいてくれないでしょう。
เพราะว่าเขาเป็นคนหัวแข็ง ไม่ว่าเราจะบอกอย่างไร เขาก็คงจะไม่ฟัง

悲しい(かなしい)เศร้า

この映画は 本当に 悲しいですね。
このえいがは ほんとうに かなしいですね。
หนังเรื่องนี้เศร้าจริงๆ

恋人と 別れて 悲しかったですけど、今は 大丈夫です。
こいびとと わかれて かなしかったですけど、いまは だいじょうぶです。
ตอนเลิกกับแฟนรู้สึกเศร้า แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว

悲しい 歌は 聞きたくないです。
かなしい うたは ききたくないです。
ไม่อยากฟังเพลงเศร้า

辛い(からい) เผ็ด

ソムタムは 辛いですけど、美味しいです。
ソムタムは からいですけど、おいしいです。
ส้มตำเผ็ด แต่อร่อย

昨日の 料理は 辛かったですから、今日は 胃が ちょっと 痛いです。
きのうの りょうりは からかったですから、きょうは いが ちょっと いたいです。
เพราะว่าอาหาร(ที่ทาน)เมื่อวานเผ็ด ดังนั้นวันนี้รู้สึกปวดกระเพาะนิดหน่อย

辛い料理は 大丈夫ですか。
からいりょうりは だいじょうぶですか。
อาหารเผ็ดไม่เป็นไรใช่ไหม(ทานอาหารเผ็ดได้ไหม)

軽い(かるい) เบา

このカメラは とても 軽いです。
このカメラは とても かるいです。
กล้องตัวนี้เบามาก

ノートパソコンは 小さくて、軽いです。
ノートパソコンは ちいさくて、かるいです。
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเล็กและเบา

荷物は 軽いですから、一人で 運べます。
にもつは かるいですから、ひとりで はこべます。
เพราะว่าของ(สัมภาระ)เบา ดังนั้นฉันขนเองคนเดียวได้

可愛い(かわいい) น่ารัก

この犬は とても 可愛いです。
このいぬは とても かわいいです。
สุนัขตัวนี้น่ารักมาก

彼女は 可愛くて、親切な人です。
かのじょは かわいくて、しんせつなひとです。
เธอเป็นคนน่ารักและใจดี

彼女は 全然 可愛くないです。
かのじょは ぜんぜん かわいくないです。
เธอไม่น่ารักเลย

เสียง き

汚い(きたない) สกปรก

この部屋は 汚いです。
このへやは きたないです。
ห้องนี้สกปรก

雨で 川の 水が 汚く なりました。
あめで かわの みずが きたなく なりました。
เพราะว่าฝนตก น้ำในแม่น้ำจึงสกปรก

川の 水は 汚くて、臭いです。
かわの みずは きたなくて、くさいです。
น้ำในแม่น้ำสกปรกแล้วก็เหม็น

きつい คับ (นิสัย)เข้มงวด (นิสัย)ดุดัน (งาน)หนัก

このズボンは ちょっと きついです。
รองเท้านี้คับไปหน่อย

この靴は 小さくて きついですから、もう 少し 大きいのを 見せて 下さい。
このくつは ちいさくて きついですから、もう すこし おおきいのを みせて ください。
เพราะว่ารองเท้าคู่นี้เล็กและคับ กรุณาเอารองเท้าคู่ที่ใหญ่กว่านี้อีกนิดมาให้ดูหน่อย

彼女は 性格が きつい人です。
かのじょは せいかくが きついひとです。
เขาเป็นคน(ที่มีนิสัย) เข้มงวด ดุดัน

この仕事は きついです。
このしごとは きついです。
งานนี้หนัก

厳しい(きびしい) เข้มงวด เคร่งครัด ดุ อยู่ในสภาพ(เงื่อนไข)ที่ไม่ง่าย

母は 厳しい人です。
ははは きびしいひとです。
แม่เป็นคนที่เข้มงวด(ดุ)

先生は 厳しいですけど、いい人です。
せんせいは きびしいですけど、いいひとです。
อาจารย์เข้มงวด(ดุ)ก็จริง แต่อาจารย์เป็นคนดี

日本は 今 就職が 厳しいです。
にほんは いま しゅうしょくが きびしいです。
ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นหางานยากมาก(ไม่ง่ายที่จะหางานทํา)

 

 

เสียง く

臭い(くさい) เหม็น

ゴミ箱が 臭いです。
ゴミばこが くさいです。
ถังขยะเหม็น

食べ物が 腐って、臭く なりました。
たべものが くさって、くさく なりました。
อาหารบูด จึงเริ่มมีกลิ่นเหม็น

部屋の 中が 臭いですから、窓を 開けましょう。
へやの なかが くさいですから、まどを あけましょう。
เพราะว่าในห้องเหม็น เปิดหน้าต่างกันเถอะ

くすぐったい จั๊กจี้

足が くすぐったい!
あしが くすぐったい!
จั๊กจี้เท้า

くすぐったいから、やめて!
เลิกเล่นไม่เอา มันจั๊กจี้

暗い(くらい) มืด ชอบเก็บตัวไม่สุงสิงกับใคร

部屋が 暗いですから、電気を つけて 下さい。
へやが くらいですから、でんきを つけて ください。
เพราะว่าห้องมืด กรุณาเปิดไฟ

外は 暗く なりました。
そとは くらく なりました。
ข้างนอกมืดแล้ว

彼は 暗い人です。
かれは くらいひとです。
เขาเป็นคนชอบเก็บตัวไม่สุงสิงกับใคร

苦しい(くるしい) หายใจไม่ออก ยากลำบาก

(息が) 苦しいです。
(いきが) くるしいです。
หายใจไม่ออก

子供の 時から、苦しい生活を してきました。
こどもの ときから、くるしいせいかつを してきました。
ใช้ชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆ

子供が 多いので、家計が 苦しいです。
こどもが おおいので、かけいが くるしいです。
เพราะมีลูกเยอะ ดังนั้นการเงินในครอบครัวจึงลําบาก

黒い(くろい) ดำ

黒い靴が 好きです。
くろいくつが すきです。
ชอบรองเท้าสีดำ

黒くて、小さいかばんを 買いたいです。
くろくて、ちいさいかばんを かいたいです。
อยากซื้อกระเป๋าสีดำใบเล็ก

黒い服を 着ている人は 誰ですか。
くろいふくを きているひとは だれですか。
คนที่ใส่เสื้อสีดำเป็นใคร

詳しい(くわしい) ละเอียด

これ以上 詳しいことは 分かりません。
これいじょう くわしいことは わかりません。
ไม่รู้รายละเอียดมากกว่านี้

彼は スポーツに 詳しい人です。
かれは スポーツに くわしいひとです。
เขาเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาอย่างละเอียด

すみません。もう 少し 詳しく 説明して 下さい。
すみません。もう すこし くわしく せつめいして ください。
ขอโทษครับ กรุณาอธิบายให้ละเอียดกว่านี้อีกนิดได้ไหมครับ

 

 

เสียง け

険しい(けわしい) เข้มงวด

この山は険しいから、必ずどこにも行かないで下さい
このやまはけわしいから、かならずどこにもいかないでください。
ภูเขาลูกนี้ชันมาก ดังนั้นอย่าไปที่ไหนเป็นอันขาดนะ

先生は 険しい顔で 学生を しかりました。
せんせいは けわしいかおで がくせいを しかりました。
อาจารย์ดุนักเรียนด้วยหน้าตาที่บึ้ง(หน้าดู)

父は 今日 表情が 険しい。
ちちは きょう ひょうじょうが けわしい。
วันนี้พ่อทําหน้าบึ้งตึง

 

 

เสียง こ

濃い(こい) เข้ม รสจัด รสเข้ม

濃い 色が 好きです。
こい いろが すきです。
ฉันชอบสีเข้ม

今日の スープは 味が 濃いですね。
きょうの スープは あじが こいですね。
วันนี้ซุปรสจัดนะ

こいしい(恋しい) คิดถึง

あなたが恋しい。
あなたがこいしい。
คิดถึงคุณ(คิดถึงเชิงหนุ่มสาว)

家が 恋しいです。
うちが こいしいです。
คิดถึงบ้าน

子供の頃が 恋しいです。
こどものころが こいしいです。
ึึึึุึึคิดถึงตอนที่เป็นเด็ก

細かい(こまかい) ปลีกย่อย ละเอียด เล็กๆน้อยๆ

細かいことを 心配しないで ください。
こまかいことを しんぱいしないで ください。
กรุณาอย่าเป็นห่วงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ (ปลีกย่อย)เลยครับ

細かいことは よく 分かりません。
こまかいことは よく わかりません。 
ฉันไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับรายละเอียด

細かく 切って 下さい。
こまかく きって ください。
กรุณาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ

怖い(こわい) น่ากลัว

私は お化けが 怖いです。
わたしは おばけが こわいです。
ฉันกลัวผี

地震が あった時、とても 怖かったです。
じしんが あったとき、とても こわかったです。
ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวน่ากลัวมาก

ัีี夕べ 怖い夢を 見ました。
ゆうべ こわいゆめを みました。
เมื่อคืนฝันเรื่องน่ากลัว(ฝันร้าย)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s