กริยาวิเศษณ์ や、ら、わ

 

 

 

อีกไม่นาน
やがて
 
ความหมาย

         อีกไม่นาน  อีกไม่ช้า

คําอธิบาย

         มีความหมายคล้ายๆกับ 間もなく(まもなく)

ตัวอย่าง
         
         やがて真相が明らかになるだろう。
         やがてしんそうがあきらかになるだろう。
         อีกไม่นาน ความจริงก็คงจะถูกเปิดเผย

         やがて彼も一人前になるだろう。
         やがてかれもいちにんまえになるだろう。
         อีกไม่นาน เขาก็คงจะโตเป็นผู้ใหญ่

         彼もやがて引退するだろう。
         彼もやがていんたいするだろう。
         อีกไม่นาน เขาก็คงจะเลิกเล่น(แขวนนวม แขวนสตัท)

         やがて春になる。
         やがてはるになる。
         อีกไม่นาน ก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิ

         私もやがて日本へ留学するつもりです。
         わたしもやがてにほんへりゅうがくするつもりです。
         ฉันตั้งใจว่า อีกไม่นาน จะไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น

         私はやがて25歳になります。
         わたしはやがてにじゅうごさいになります。
         อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 25 แล้ว
         
         やがて君も人の親になる。
         やがてきみもひとのおやになる。
         อีกไม่นาน คุณก็จะเป็นพ่อคน(แม่คน)เหมือนกัน

ในที่สุด
やっと
 
ความหมาย
         
         ในที่สุด

คําอธิบาย

         ใช้กับเรื่องที่ต้องการให้เกิดขึ้น แล้วในที่สุดก็เกิดขึ้น

ตัวอย่าง

         やっと終わった。
         やっとおわった。
         ในที่สุด ก็เสร็จลงซักที         
         – – – – อยากให้เสร็จ แล้วในที่สุดก็เสร็จลงจนได้

         5時間もかかってやっと宿題が終わった。
         5じかんもかかってやっとしゅくだいがおわった。
         ใช้เวลาทำตั้ง 5 ชั่วโมง ในที่สุด การบ้านก็เสร็จซักที
         – – – – อยากทําการบ้านให้เสร็จเร็วๆ แล้วในที่สุดก็ทําเสร็จ

         やっと分かった。
         やっとわかった。
         ในที่สุด ก็เข้าใจ
         – – – – อยากรู้ว่าทําไม แล้วในที่สุดก็เข้าใจ

         色々な本を調べてやっと理解できた。
         いろいろなほんをしらべてやっとりかいできた。
         ตรวจสอบกับหนังสือหลายต่อหลายเล่ม ในที่สุด ก็เข้าใจ
         – – – – ไม่เข้าใจ อยากเข้าใจ ในที่สุดก็เข้าใจสมใจ

ในที่สุด
ようやく
漸く 
ความหมาย

         ในที่สุด

คําอธิบาย

         มีความหมายเหมือนกับ やっと

ตัวอย่าง

         ようやく雨が上がった。
         ようやくあめがあがった。
         ในที่สุด ฝนก็หยุด

         ようやく目的地に辿り着いた。
         ようやくもくてきちにたどりづいた。
         ในที่สุด ก็ถึงที่หมาย

         ようやく完成した。
         ようやくかんせいした。
         ในที่สุด ก็เสร็จสมบูรณ์

บ่อยๆ  ดี
よく
 
ความหมาย

         บ่อย   บ่อยๆ   อย่างดี    

คําอธิบาย

         มีความหมายสองอย่างคือ
          อย่างดี : ใช้ขยายกริยาว่าการกระทํานั้นๆอยู่ในระดับที่ดี
          บ่อยๆ : ใช้แสดงความถี่ของการกระทํานั้นๆว่าทําบ่อย

ตัวอย่าง

         子供の頃、よくあそこに遊びに行ったものだ。
         こどものころ、よくあそこにあそびにいったものだ。
         ตอนเด็กๆ จะไปเล่นที่นั่นอยู่ บ่อยๆ

         彼はよく映画を見る。
         かれはよくえいがをみる。
         เขาดูหนัง บ่อย

         そんなことはよくあることだ。
         เรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้น บ่อยๆ

         よく出来ました。
         よくできました。
         ทำได้ (อย่าง)ดี

         あなたはよく食べる人なんだね。
         あなたはよくたべるひとなんだね。
         คุณนี่เป็นคนทาน เก่ง จริงๆ เนาะ (เดี๋ยวก็ทาน ทานมาก) 

     
 ยิ่ง
よけいに
 余計に
     

ความหมาย

         ยิ่ง

คําอธิบาย

         ใช้แสดงความรู้สึกว่า ปกติก็รู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่มีเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้ความรู้สึกนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ บางครั้งจะมีความหมายคล้ายๆ ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ยิ่งไม่บอกก็ยิ่งอยากรู้

ตัวอย่าง

         女性だから、余計に心配だ。
         じょせいだから、よけいにしんぱいだ。
         เพราะว่าเป็นผู้หญิง ก็เลย ยิ่ง เป็นห่วง
         – – – – ถึงแม้จะเป็นลูกชายก็ห่วงอยู่แล้ว แต่เพราะว่าเป็นลูกสาวก็เลยทําให้ห่วงมากเข้าไปอีก

         怖いものは余計に見たくなる。
         こわいものはよけいにみたくなる。
         เรื่องน่ากลัว ยิ่ง ทำให้อยากดู 

         彼は何も言ってくれないから、余計に知りたくなる。
         かれはなにもいっていくれないから、よけいにしりたくなる。
         เพราะว่าเขาไม่ยอมบอกอะไร ยิ่ง ทำให้อยากรู้

         「するな」と言われたら、余計にしたくなる。
         「するな」といわれたら、よけいにしたくなる。
         พอถูกห้ามว่าอย่าทำ ยิ่ง ทำให้อยากทำ

         

มากทีเดียว
よほど
余程 

ความหมาย

         มากทีเดียว

คําอธิบาย

         ใช้บอกระดับ ที่เป็นระดับค่อนข้างสูง หรือ สูงกว่าปกติ

ตัวอย่าง

         今日は昨日よりよほど涼しい。
         きょうはきのうよりよほどすずしい。
         วันนี้หนาวกว่าเมื่อวานนี้ มากทีเดียว

         彼はソムタムがよほど好きみたいだ。
         かれはソムタムがよほどすきみたいだ。
         เขาดูท่าทางจะชอบส้มตำ มากทีเดียว

         手紙を書くとき、私にとって英語より日本語の方がよほど楽だ。
         てがみをかくとき、わたしにとってえいごよりにほんごのほうがよほどらくだ。
         เวลาเขียนจดหมาย สำหรับผมแล้วเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นจะสบายกว่าเขียนด้วยภาษาอังกฤษ มากทีเดียว

 

 

 

 

 

อย่างเพียงพอ
ろくに
 
ความหมาย

         อย่างเพียงพอ อย่างน่าพอใจ

คําอธิบาย

         ส่วนมากใช้กับประโยคปฏิเสธว่าเรื่องๆนั้นหรือการกระทํานั้นๆ ยังไม่เพียงพอ ไม่เต็มอิ่ม ไม่ดีจริง ไม่ค่อยน่าพอใจ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยสนใจที่จะทําเรื่องนั้นๆ หรือ ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทําเรื่องนั้นๆได้

ตัวอย่าง

       彼はろくに勉強もしない。
       かれはろくにべんきょうもしない。
       เขาไม่ค่อยเอาเรื่องเรียนซักเท่าไร (ไม่ค่อยสนใจ ที่จะเรียน)

       10年も日本にいたのに、ろくに日本語も話せない。
       10ねんもにほんにいたのに、ろくににほんごもはなせない。
       ไปอยู่ญี่ปุ่นตั้ง 10 ปี แท้ๆ แต่พูดภาษาญี่ปุ่น ไม่ได้ดีซักเท่าไร (พูดได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ)    

       ろくに知らないくせに、余計な口を出すなよ。
       ろくにしらないくせに、よけいなくちをだすなよ。
       (ถ้า)ไม่รู้จริง ก็อย่ามาเสือก(ถ้ารู้ไม่ ดีพอ ก็อย่ามาเสือก)

       昨日はろくに眠れなかった。
       きのうはろくにねむれなかった。
       เมื่อคืนนอนหลับ ไม่เต็มอิ่ม (นอนได้ไม่เพียงพอ)

       昨日からろくに物も食べていない。
       きのうはろくにものもたべていない。
       ตั้งแต่เมื่อวาน ไม่ได้ทานอาหารให้อิ่มท้องเลย (ไม่ได้ทาน อย่างเพียงพอ )

 

 

 

 

 

(อย่าง) ตั้งใจ
わざと
態と

ความหมาย

        ทําอย่างตั้งใจ

คําอธิบาย

         เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นเรื่องที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง

ตัวอย่าง

            彼がわざとやったに違いない。
            かれがわざとやったにちがいない。 
             เขา ตั้งใจ ทำอย่างแน่นอน
            – – – – ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เป็นอย่างนั้น เขาตั้งใจเพื่อให้เป็นอย่างนั้น

            彼はわざと彼女を怒らせた。
            かれはわざとかのじょをおこらせた。
            เขา ตั้งใจ ทำให้เธอโกรธ

            わざと負けてやったんだよ。
            わざとまけてやったんだよ。
            ตั้งใจ แพ้ให้ต่างหาก

            彼はわざと見ないふりをした。
            かれはわざとみないふりをした。
            เขา ตั้งใจ ทำเป็นมองไม่เห็น
 
            わざとじゃないんです。
            ผมไม่ได้ ตั้งใจ ครับ

อุตส่าห์
わざわざ
態々

ความหมาย

        อุตส่าห์ ไม่จําเป็นต้อง~ก็ได้

คําอธิบาย

         เนื้อหาของคำหรือประโยคที่ตามหลังคำนี้ ถ้ามองจากผู้พูดจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณเป็นอย่างมากที่อุตส่าห์(ตั้งใจ)ทําเรื่องนั้นๆให้ แต่ความจริงแล้วเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น เป็นเรื่องที่ทำให้เสียแรง เสียเวลา ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้น ไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้

ตัวอย่าง

            わざわざ来てくれなくてもいいのに。
            わざわざきてくれなくてもいいのに。
            (ขอบคุณมากนะคะที่มา แต่ความจริงแล้ว) ไม่จําเป็นต้อง มา ก็ได้ นะคะ
            – – – – ไม่จําเป็นต้องมาก็ได้ แต่ก็อุตส่าห์มา

            わざわざどうもありがとうございます。
            ขอบคุณมากนะครับที่(อุตส่าห์ )ตั้งใจช่วย

            こんなひどい雨の中をわざわざ来てくれなくてもよかったのに。
            こんなひどいあめのなかをわざわざきてくれなくてもよかったのに。
            ฝนตกหนักขนาดนี้ (ความจริง) ไม่จำเป็นต้อง มา ก็ได้ ค่ะ
            – – – – ไม่จำเป็นต้องมาตอนฝนตกก็ได้ แต่ก็ยังอุตส่าห์ ตั้งใจมา

            わざわざ空港まで見送ってくれなくてもよかったのに。
            わざわざくうこうまでみおくってくれなくてもよかったのに。

            (ความจริง) ไม่ต้อง ไปส่งถึงสนามบิน ก็ได้
            – – – – การไปส่งเป็นเรื่องที่ผู้พูดคิดว่าไม่จำเป็น แต่ก็ยังอุตส่าห์ ตั้งใจมาส่ง 

 

 

จบอีกตอนครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s