กริยาวิเศษณ์ さ (2)

ตอนที่  2  ครับลุยกันเลย

ไม่~เลย
ぜんぜん
全然 

ความหมาย

         ไม่~เลย

ตัวอย่าง

         今お金が全然ない。
         いまおかねがぜんぜんない。
         ตอนนี้ ไม่ มีเงิน เลย

         もう時間が全然ないですよ。
         もうじかんがぜんぜんないですよ。
         ไม่ มีเวลา เลย นะ

         忙しくて食事する時間も全然ないのです。
         いそがしくてしょくじするじかんもぜんぜんないのです。
         ยุ่งมากจน ไม่ มีเวลา เลย (ซักนิด) แม้แต่จะทานข้าว

 

 

ทั้งหมด
ぜんぶ
 全部

ความหมาย

         ทั้งหมด 

ตัวอย่าง

         仕事は全部終わりました。
         しごとはぜんぶおわりました。
         งานเสร็จ(ทั้ง) หมด แล้ว

         全部でいくらですか。
         ぜんぶでいくらですか。
        รวม ทั้งหมด เท่าไหร่ครับ

         あの本は全部読みました。
         あのほんはぜんぶよみました。
         หนังสือเล่มนั้นอ่านจบ(ทั้ง) หมด แล้ว

 

 ทีเดียว
そうとう
相当 

ความหมาย

         ทีเดียว

คําอธิบาย

         มีความหมายเหมือน かなり

ตัวอย่าง

         彼の病気は相当悪い。
         かれのびょうきはそうとうわるい。
         เขาป่วยมาก ทีเดียว

         彼は相当日本語が話せる。
         かれはそうとうにほんごがはなせる。
         เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดี ทีเดียว

         相当なことがないかぎり、私は行きません。
         そうとうなことがないかぎり、わたしはいきません。
         ถ้าไม่ใช่เรื่อง ร้ายแรงมาก ไม่ไป

 

อีกไม่นาน
そのうち
 

ความหมาย

        อีกไม่นาน       ซักวันหนึ่ง

ตัวอย่าง

       あの二人はそのうち仲直りするだろう。
       あのふたりはそのうちなかなおりするだろう。
       สองคนนั้น อีกไม่นาน ก็คงคืนดีกัน

       そのうち、またやってくるだろう。
       อีกไม่นาน ก็คงจะมาใหม่

       そのうち彼も分かってくれるだろう。
       そのうちかれもわかってくれるだろう。
       อีกไม่นาน เขาก็คงจะเข้าใจ

 เอาไว้อย่างนั้น
そのまま
 

ความหมาย

         เอาไว้อย่างนั้น

คําอธิบาย

         ส่วนมากจะใช้ในรูป そのまま~ておく

ตัวอย่าง

         そのままにしておいて下さい。
         そのままにしておいてください。
         ช่วย เอาไว้อย่างนั้น

         そのまま窓を開けておいて下さい。
         そのまままどをあけておいてください。
         กรุณาเปิดหน้าต่าง เอาไว้อย่างนั้น

         そのまま放っておくわけにはいきません。
         そのままほうっておくわけにはいきません。
         ปล่อย เอาไว้อย่างนั้น ไม่ได้

 

 

(อะไร)ขนาดนั้น
それほど
 それ程
ความหมาย

         ~(อะไร)ขนาดนั้น

ตัวอย่าง

       それほど綺麗ではない。
       それほどきれいではない。
       ไม่ได้สวย (อะไร)ขนาดนั้น

       それほど重要な問題ではない。
       それほどじゅうようなもんだいではない。
       ไม่ได้เป็นปัญหาที่สำคัญ (อะไร)ขนาดนั้น

       日本語はそれほど難しくないですよ。
       にほんごはそれほどむずかしくないですよ。
       ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ยาก (อะไร)ขนาดนั้น

ใกล้เวลาที่จะ
そろそろ
 

ความหมาย

          ใกล้เวลาที่จะ    ถึงเวลาที่จะ

ตัวอย่าง

         そろそろ帰らなければなりません。
         そろそろかえらなければなりません。
         ใกล้เวลาที่จะ ต้องกลับบ้านแล้ว

         もう遅いから、そろそろ帰りましょうか。
         もうおそいから、そろそろかえりましょうか。
         ดึกแล้ว (ใกล้จะ) กลับกันหรือยัง

         そろそろ昼ご飯を食べに行きましょう。
         そろそろひるごはんをたべにいきましょう。
         (ใกล้เวลาที่จะ) ไปทานข้าวกลางวันกันหรือยัง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s