กริยาวิเศษณ์ か

       แถว  か
    か 段
อย่างแน่นอน
かならず
必ず 

ความหมาย

         อย่างแน่นอน    เสมอ    ทุกวัน    ทุกครั้ง    ทุกที    ให้ได้

คําอธิบาย

         ใช้เน้นการกระทำว่า การกระทํานั้นๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง

         どんなことがあっても、必ず行きます。
         どんなことがあっても、かならずいきます。
         ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมจะไป อย่างแน่นอน

          寝る前に必ず歯を磨く。
         ねるまえにかならずはをみがく。
         ผมจะแปรงฟัน ทุกครั้ง(เสมอ) ก่อนเข้านอน

         明日必ず来て下さい。
         あしたかならずきてください。
         พรุ่งนี้ กรุณามา ให้ได้ นะ

         人間は必ず死ぬ。
         にんげんはかならずしぬ。
         มนุษย์ทุกคนต้องตาย (อย่างแน่นอน)

 ไม่…เสมอไป
かならずしも
必ずしも 

ความหมาย

         ไม่…เสมอไป      ใช่ว่า…เสมอไป

คําอธิบาย

         ส่วนมากจะใช้ในรูป かならずしも~とはかぎらない
 

ตัวอย่าง

         金持ちは必ずしも幸せだとは限らない。
         かねもちはかならずしもしあわせだとはかぎらない。
         คนรวย ไม่ ได้มีความสุข เสมอไป

         高い車は必ずしもいい車だとは限らない。
         たかいくるまはかならずしもいいくるまだとはかぎらない。
         รถแพง ใช่ว่า จะเป็นรถดี เสมอไป

         一級合格者だからと言って、必ずしも日本語がうまいとはかぎらない。
         いっきゅうごうかくしゃだからといって、かならずしもにほんごがうまいとはかぎらない。
         ถึงแม้จะเป็นคนที่ผ่านระดับหนึ่งมาแล้วก็จริง แต่ก็ ใช่ว่า ภาษาญี่ปุ่นจะเก่ง เสมอไป

 

ทีเดียว
かなり

ความหมาย

         ทีเดียว ค่อนข้างจะ……ทีเดียว

 
ตัวอย่าง

         昨日のテストはかなり難しかった。
         きのうのテストはかなりむずかしかった。
         ข้อสอบเมื่อวานยาก ทีเดียว

         今日は天気がかなり悪い。
         きょうはてんきがかなりわるい。
         วันนี้อากาศแย่มาก ทีเดียว

         彼はかなり日本語が上手だ。
         かれはかなりにほんごがじょうずだ。
         เขาเก่งภาษาญี่ปุ่น ทีเดียว

     ไม่ใช่ครั้งเดียวแบบ 一度 นะครับไม่ได้เป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจใครบางคนสักกะหน่อย  คำแปลมันยอกย้อนหน่อยอย่างง ไม่ใช่เอาเหมือนสำนวนวัยรุ่นไทยที่ว่า  ข้อสอบเหรอ ง่ายนิดเดียว  นอกนั้นยากหมด

 

สมมุติว่า
かりに
仮に 

ความหมาย

         สมมุติว่า      สมมุติว่าถึงแม้…ก็ตาม

คําอธิบาย

         ถ้าใช้กับ ~たら มีความหมายว่า สมมุติว่า ทําหน้าที่เหมือนกับ もし
         ถ้าใช้กับ ~ても มีความหมายว่า สมมุติว่าถึงแม้…ก็ตาม

ตัวอย่าง

         仮にあなたが彼だったら、どうしましたか。
         かりにあなたがかれだったら、どうしましたか。
         สมมุติว่า ถ้าคุณเป็นเขาจะทำอย่างไร

         仮に運転免許を無くしたとしたら、どうすればいいですか。
         かりにうんてんめんきょをなくしたとしたら、どうすればいいですか。
         สมมุติว่า ถ้าทำใบขับขี่รถยนต์หายจะทำอย่างไรดี

         仮に合格出来なかったら、どうしますか。
         かりにごうかくできなかったら、どうしますか。
         สมมุติว่า ถ้าไม่ผ่านจะทำอย่างไร

         仮にそれが本当だとしても、私はずっと君の見方だ。
         かりにそれがほんとうだとしても、わたしはずっときみのみかただ。
         สมมุติว่าถึงแม้ เรื่องนั้นจะจริง ก็ตาม ผมก็ยังอยู่ฝ่ายคุณเสมอ

         仮に雨が降っても私は行きます。
         かりにあめがふってもわたしはいきます。
         สมมุติว่าถึงแม้ ฝนจะตก ก็ตาม ฉันก็จะไป

         仮にそうだとしてもそんなことすべきではない。
         かりにそうだとしてもそんなことすべきではない。
         สมมุติว่าถึงแม้ จะใช่ ก็ตาม ก็ไม่ควรทำเรื่องแบบนั้น

 

 แน่ ๆ
きっと
 

ความหมาย

         แน่ ๆ    อย่างแน่นอน    ชัวร์
         

ตัวอย่าง

         あなたならきっと出来るはずだ。
         あなたならきっとできるはずだ。
         ถ้าเป็นคุณ ต้องทำได้ อย่างแน่นอน

         今日は彼はきっと来ない
         きょうはかれはきっとこない。
         วันนี้เขาคงไม่มา แน่

         彼はきっと来る。
         かれはきっとくる。
         เขามา แน่

***ในช่วงนี้จะมีอีกคำหนึ่งมาผสมรวมเข้าไปสาเหตุเนื่องมาจากมีบริษัทผลิตช็อกโกเลตรายหนึ่งมาทำตลาดในญี่ปุ่นได้ ใช้ชื่อว่า  kitkat   ซึ่งในอดีตเวลาบุตรหลานจะเข้ารับการสอบทางผู้ปกครองจะให้ทานและทำข้าวหน้าหมูทอดกรอบ(โด้งคัตสึ) เป็นข้าวกล่องไว้ทานก่อนสอบ ความหมายก็คือให้ได้ชัยชนะ เป็นการเลียนเสียงที่เหมือนกัน ของคำว่า  カツ ที่เป็นอาหารชุบแป้งทอดกับคำว่า 勝つ ที่แปลว่าชัยชนะ (ทั้ง 2 คำอ่านเหมือนกันว่า  คัตสึ)หากว่าไปแล้วแทบไม่เกี่ยวข้องกันเลย แล้วมันจะมาเกี่ยวกับหัวข้อที่ผมเกริ่นไว้ได้ยังไงอีกล่ะ  งงล่ะสิ พักสมองหน่อยน่า เรื่องน่ารู้นะเนี่ย ไม่รู้เขาคิดกันได้ยังไงก็ไม่รู้ ไอ้คำว่า kitkat หากอ่านแบบคนญี่ปุ่นอ่านภาษาอังกฤษจะได้คำว่า คิตโตะคัตโตะ

แต่ก็มีข้อแม้อีกนั่นแหละ เห็นคำว่า coconut ไหมครับ ทำไมอ่านว่า โคะโคะนัตสึ นี่แหละครับ ไอ้คำว่า kitkat เลยอ่านว่า คิตโตะคัตสึ ครับ พออ่านยังงี้เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยได้ยังนี้ครับ きっと勝つ ความหมายโคตรเจ๋งเลยใช่ไหมครับเนี่ย เอาไปใช้เวลาพาสาวไปสอบหรือไปทำอะไรก็ได้ที่คล้าย ๆ การแข่งขันหรือต้องใช้ความพยายาม เอาเป็นคิตแคตสักโหลก็ยังดีนะครับ  (ผมเขียนเองนะครับ จะไม่เชื่อก็ได้อันนี้ 555) 

 

 กะทันหัน
きゅうに
 急に

ความหมาย

         กะทันหัน       อยู่ ๆ ก็

 
ตัวอย่าง

         車が急に止まった。
         くるまがきゅうにとまった。
         รถหยุด กะทันหัน

         車は急に右へ曲がった。
         くるまはきゅうにみぎへまがった。
         รถเลี้ยวขวา กะทันหัน

         彼は急に病気になった。
         かれはきゅうにびょうきになった。
         เขาล้มป่วยลง อย่างกะทันหัน

ในที่สุด
けっきょく
結局 

ความหมาย

         ในที่สุด   สุดท้าย

ตัวอย่าง

         結局失敗に終わった。
         けっきょくしっぱいにおわった。
         ในที่สุด ก็จบลงด้วยความผิดพลาด(ไม่ประสบผลสำเร็จ)

         今の世の中は、結局金だ。
         いまのよのなかは、けっきょくかねだ。
         โลกสมัยนี้ สุดท้าย ขึ้นอยู่กับเงิน

         結局どうなりましたか。
         けっきょくどうなりましたか。
         ในที่สุด เป็นอย่างไรครับ

พอสมควร
けっこう
結構 

ความหมาย

         พอสมควร      พอควร     ไม่ใช่เล่น

 
ตัวอย่าง

         このカメラは結構高い。
         このカメラはけっこうたかい。
         กล่องนี้แพง พอสมควร (แพงไม่ใช่เล่น)

         彼は結構上手に日本語が話せる。
         かれはけっこうじょうずににほんごがはなせる。
         เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่ง พอสมควร (ทีเดียว)

         この仕事は結構大変です。
         このしごとはけっこうたいへんです。
         งานนี้ลำบาก พอสมควร

**คำนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ยากและเข้าใจผิดได้ง่ายคำหนึ่งมีความหมายออกมา 2 แง่นะครับในความหมายเชิงปฏิเสธก็มีใช้ ดูกันสัก 2 ตัวอย่างครับ ในการเปรียบเทียบ

        あったかいのと冷たいのとどちらが宜しいですか。

  あったかいのとつめたいのとどちらがよろしいですか。

  จะรับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นดีครับ (あったかい เป็นภาษาพูดของคำว่า 暖かい)

         

   ええ、どちらでも結構です。

   ええ、どちらでもけっこうです。

          อย่างไหน(ก็ได้)ที่เห็นว่าสมควรครับ (เพราะว่าอย่างไหนก็ดีในความคิดตอนนั้นอยู่แล้ว)

 

          お代わりはいかがですか。

   おかわりはいかがですか。

   จะรับเพิ่มไหมครับ (お代わり การตักหรือการับของกินเพิ่มในแต่ละครั้ง)

         

          もう結構です。

   もうけっこうです。

          พอแล้วครับ (ผมอิ่มพอสมควรแล้วน่ะ)

         

          結構です。

   けっこうです。

          ดีทีเดียวครับ (พอสมควรแล้วครับ) อันนี้ออกมา หลายความหมายผู้ฟังอาจจะงงว่าเราจะรับเพิ่มหรือไม่  ถ้าไม่รับเพิ่มให้ใช้ประโยคข้างบน จะชัดเจนกว่ามาก อาจเติม いいえ ไปด้วยเลยยิ่งจะชัดเจนขึ้น  ถ้าจะรับเพิ่มน่าจะใช้แบบทวนคำถาม ไปเลยจะได้เป็น お代わりします。แบบนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เอาอีกแน่ (เขียนเองอีกแล้วอันนี้ ไม่รู้ผิดตรงไหนเด้อพ่อแม่พี่น้อง อันที่จริงน่ะนะผมก็แก้ที่เขาเขียนมาเกือบหมดแหละ แต่ไม่กล้าทำมากเดี๋ยวภาษาเขาวิบัติ  อันที่ฟังเพี้ยน ๆ น่ะผมแก้มั้ง ให้คิดก่อนนำไปใช้นะครับ อันที่จีบสาวได้ด้วยอีกอัน  ถ้าผมแน่จริงคงมีแฟนไปแล้ว)

 

ไม่…เลย
けっして
 決して

ความหมาย

         ไม่…เลย     ไม่ใช่…เลย

คําอธิบาย

         ใช้กับรูปปฎิเสธเท่านั้น

ตัวอย่าง

         この考えは決して新しいものではない。
         このかんがえはけっしてあたらしいものではない。
         ความคิดนี้ ไม่ ใหม่ เลย

         彼は決して人をだますような人ではない。
         かれはけっしてひとをだますようなひとではない。
         เขา ไม่ใช่ คนที่จะมาหลอกลวงใคร เลย

 

 

 เมื่อเร็วๆนี้
このあいだ
この間 
ความหมาย

         เมื่อเร็วๆนี้

 
ตัวอย่าง

         この間、どうも有難うございました。
         このあいだ、どうもありがとうございました。
         เมื่อเร็วๆนี้(ตอนนั้น) ขอบคุณมากนะครับ

         この間、あのレストランに行ってみました。
         このあいだ、あのレストランにいってみました。
         เมื่อเร็วๆนี้ ลองไปร้านอาหารนั้นมาแล้ว

         この間、ロビンソンで彼に会いました。
         このあいだ、ロビンソンでかれにあいました。
         เมื่อเร็วๆนี้ เจอเขาที่โรบินสัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s