คำช่วยในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย

บล็อกนี้ทำไว้เป็นส่วนหนึ่งของอีกอันนะครับ

ถ้าอยากเริ่มต้นทั้งหมดทุกส่วนให้ไปดูได้ที่บล็อกหลัก

ลิ้งค์อยู่ข้างโปรไฟล์ครับ

 

คําช่วย は
 

ต้องขอบอกเลยว่า คําช่วย は ยากที่สุดในบรรดาคําช่วยทั้งหลาย ใครเพิ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจว่ายากอย่างไร ใครที่เรียนมาได้ระดับหนึ่งแล้วจะรู้ซึ้งถึงความยากของ は ดังนั้น….. โปรดรออีกซักช่วงหนึ่ง

คําช่วย が
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

  คําช่วย が มีวิธีการใช้มากมาย อยากเก่ง…ต้องจํา….

สรุปวิธีใช้

1.   ใช้กับประธานของประโยค

         1)ใช้กับประธานที่เป็นรูปคำถาม เช่น ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เวลาตอบก็จะใช้ が ในตําแหน่งนั้นๆ

                   食べましたか。私がたべました。
                   だれがたべましたか。わたしがたべました。
                   ใครเป็นคนกิน? ผมเป็นคนกิน

                    いつがいいですか。明後日がいいです。
                   いつがいいですか。あさってがいいです。
                   เมื่อไหร่ดี? มะรืนดีกว่า

                   どれあなたの鞄ですか。これ私の鞄です。
                   どれがあなたのかばんですか。これがわたしのかばんです。
                   อันไหนเป็นกระเป๋าของคุณ? อันนี้เป็นกระเป๋าของผมครับ

                   – – – – จะไม่พูดว่า だれは、いつは、どれは – – – –

         2)ใช้กับกริยา あります และ います

                   部屋に誰がいますか。 ソムチャイさんがいます
                   へやにだれがいますか。ソムチャイさんがいます。
                   มีใครอยู่ในห้อง?  มีคุณสมชาย(อยู่ในห้อง)

                   机の下に何がありますか。 雑誌あります
                   つくえのしたになにがありますか。ざっしがあります。
                   มีอะไรอยู่ใต้โต๊ะ?  มีนิตยสารอยู่

                   病院の近くにホテルがあります
                   びょういんのちかくにホテルがあります。
                   มีโรงแรมอยู่ใกล้ ๆ โรงพยาบาล

         3)ใช้กับประธานรอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประธานหลัก

                   日本は交通大変便利です。
                   にほんはこうつうがたいへんべんりです。
                   ญี่ปุ่น การจราจรสะดวกสบายมาก
                   – – – – ประธานหลัก : ญี่ปุ่น
                   – – – – ประธานรอง : การจราจร (เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น)

                   私は頭痛いです。
                   わたしはあたまがいたいです。
                   ผมปวดหัว
                   – – – – ประธานหลัก : ผม
                   – – – – ประธานรอง : หัว (เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์)

                   象は鼻長いです。
                   ぞうははながながいです。
                   ช้างจมูกยาว
                   – – – – ประธานหลัก : ช้าง
                   – – – – ประธานรอง : จมูก (เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของช้าง)

                   キリンは首長いです。
                   キリンはくびがながいです。
                   ยีราฟคอยาว
                   – – – – ประธานหลัก : ยีราฟ
                   – – – – ประธานรอง : คอ(เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของยีราฟ)

         4) ใช้กับประโยคเปรียบเทียบ ว่าอันไหนมากกว่าอันไหน หรือ อันไหนเป็นอย่างไรมากที่สุด

                    バンコクとチェンマイと、どちら寒いですか。チェンマイの方さむいです。
                   バンコクとチェンマイと、どちらがさむいですか。チェンマイのほうがさむいです。
                   กรุงเทพฯกับเชียงใหม่ที่ไหนหนาวกว่ากัน? เชียงใหม่หนาวกว่า

                   クラスの中で誰一番可愛いですか。私一番可愛いです。
                   クラスのなかでだれがいちばんかわいいですか。わたしがいちばんかわいいです。
                   ในห้องนี้ใครน่ารักที่สุด? ฉันน่ารักที่สุด

         5) ใช้กับประธานที่เป็นธรรมชาติ

                   桜が咲きました。
                   さくらがさきました。
                   ซากุระบานแล้ว

                   雨が降っています。
                   あめがふっています。
                   ฝนกำลังตก

                   雷が鳴っています。
                   かみなりがなっています。
                   ฟ้าร้อง

                   昨日大地震がありました。
                   きのうおおじしんがありました。
                   เมื่อวานเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

         6) ใช้กับประธานของประโยคย่อยซึ่งทําหน้าที่ขยายคํานาม หรือประโยคย่อยที่เกี่ยวกับเวลา เหตุผล เงื่อนไข

                    これは私撮った写真です。
                   これはわたしがとったしゃしんです。
                   นี่เป็นรูป ที่ฉันถ่าย (ขยายคํานาม)
                   – – – – ประโยคหลัก : นี่เป็นรูป
                   – – – – ประโยคย่อย : ฉันถ่ายรูป

                   これは私買ってきた本です。
                   これはわたしがかってきたほんです。
                   นี่เป็นหนังสือ ที่ฉันซื้อมา (ขยายคํานาม)
                   – – – – ประโยคหลัก : นี่เป็นหนังสือ
                   – – – – ประโยคย่อย : ฉันซื้อมา

                   私子供だった時、父は死にました。
                   わたしがこどもだったとき、ちちはしにました。
                   พ่อตาย เมื่อตอนฉันยังเป็นเด็ก (แสดงเวลา)
                   – – – – ประโยคหลัก : พ่อตาย
                   – – – – ประโยคย่อย : (ตอน) ฉันเป็นเด็ก

                   仕事忙しいので、あなたと旅行に行けないかもしれません。
                   しごとがいそがしいので、あなたとりょこうにいけないかもしれません。
                   ผมอาจจะไปเที่ยวกับคุณไม่ได้ เพราะว่างานยุ่ง (แสดงเหตุผล)
                   – – – – ประโยคหลัก : ผมอาจจะไปเที่ยวกับคุณไม่ได้
                   – – – – ประโยคย่อย : (เพราะว่า) งานยุ่ง

                   彼来たら、これを渡して下さい。
                   かれがきたら、これをわたしてください。
                   ถ้าเขามา เอาอันนี้ให้เขาด้วย (แสดงเงื่อนไข)
                   – – – – ประโยคหลัก : เอาอันนี้ให้เขาด้วย
                   – – – – ประโยคย่อย : (ถ้า) เขามา

         7) ใช้กับประธานของประโยคที่มีกริยาอยู่ในรูป ~ている(อกรรมกริยา) หรือ ~てある(สกรรมกริยา)

                   ドアが開いてます
                   ドアがあいています。
                   ประตูเปิดอยู่

                   窓閉まっています
                   まどがしまっています。
                   หน้าต่างปิดอยู่

                   机の上に本が置いてあります
                   つくえのうえにほんがおいてあります。
                   หนังสือวางอยู่บนโต๊ะ

                   壁に彼の恋人の写真が貼ってあります
                   かべにかれのこいびとのしゃしんがはってあります。
                   มีรูปแฟนของเขาติดอยู่ที่ฝาผนัง

                   部屋に綺麗な花が飾ってあります
                   へやにきれいなはながかざってあります。
                   มีดอกไม้สวยๆประดับอยู่ในห้อง

2. ใช้กับกรรมของประโยค

         1) ใช้กับคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่คล้ายกับกริยา เช่น

好き(な) 嫌い(な) 上手(な) 下手(な) 得意(な) 苦手(な)
すき(な) きらい(な) じょうず(な) へた(な) とくい(な) にがて(な)
ชอบ ไม่ชอบ เก่ง ไม่เก่ง ถนัด อ่อน ไม่ถนัด

 

                   彼はサッカーが上手です。
                   かれはサッカーがじょうずです。
                   เขาเล่นฟุตบอลเก่ง
                   – – – – เขาเก่งอะไร → เก่งฟุตบอล

                   私は彼が好きです。
                   わたしはかれがすきです。
                   ฉันชอบเขา
                   – – – – ฉันชอบใคร → ฉันชอบเขา

                   彼は数学が得意です。
                   かれはすうがくがとくいです。
                   เขาถนัดวิชาคณิตศาสตร์
                   – – – – เขาถนัดอะไร → เขาถนัดวิชาคณิตศาสตร์

                  彼は英語が苦手です。
                   かれはえいごがにがてです。
                   เขาอ่อนภาษาอังกฤษ
                   – – – – เขาอ่อนอะไร → เขาอ่อนภาษาอังกฤษ

                  彼は犬が苦手です。
                   かれはいぬがにがてです。
                   เขาไม่ค่อยถูกกับสุนัข(ตอนเด็กๆอาจจะเคยโดนสุนัขกัดทําให้ฝังใจ ถึงตอนนี้แม้จะเป็นสุนัขตัวเล็กๆก็ไม่กล้าจับ)
                   – – – – เขาไม่ถูกกับอะไร → เขาไม่ถูกกับสุนัข

         2) ใช้กับกริยารูป ~たい(อยากจะ) หรือคําที่แสดงความต้องการ

                   私は水が飲みたいです。
                   わたしはみずがのみたいです。
                   ฉันอยากดื่มน้ำ

                   今日はラーメンが食べたいですね。
                   きょうはラーメンがたべたいですね。
                   วันนี้ฉันอยากทานราเมน

                   私はお金が欲しいです。
                   わたしはおかねがほしいです。
                   ฉันต้องการเงิน

                   私は恋人が欲しいです。
                   わたしはこいびとがほしいです。
                   ฉันอยากมีแฟน

         3) ใช้กับกริยารูปสามารถ

                   あなたは日本語が話せますか。
                   あなたはにほんごがはなせますか。
                   คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหม

                   あなたはタイ料理が出来ますか。
                   あなたはタイりょうりができますか。
                   คุณทำอาหารไทยเป็นไหม

                   あなたはタイ語が分かりますか。
                   あなたはタイごがわかりますか。
                   คุณเข้าใจภาษาไทยไหม
                   * わかる จะสื่อความหมายว่า สามารถเข้าใจ

3. ใช้เป็นคำเชื่อมประโยค

         1) ประโยคที่ขัดแย้งกัน แปลว่า แต่

                   彼は日本人です、私はタイ人です。
                   かれはにほんじんですが、わたしはタイじんです。
                   เขาเป็นคนญี่ปุ่น แต่ฉันเป็นคนไทย

                   彼はかっこいいです、性格が悪いです。
                   かれはかっこいいですが、せいかくがわるいです。
                   เขาเท่ห์ แต่นิสัยไม่ดี

                   帰りたくない、帰らなければならない。
                   かえりたくないが、かえらなければならない。
                   ไม่อยากกลับ แต่ต้องกลับ

         2) ใช้กับประโยคนำร่อง ซึ่งเป็นประโยคที่เกริ่นขึ้นก่อนที่จะพูดเนื้อหาหลัก

                   すみませんが、北斗日本語塾はどこにありますか。
                   すみませんが、ほくとにほんごじゅくはどこにありますか。
                   ขอโทษครับ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโฮคุโตะอยู่ที่ไหนครับ?

                   この間の入試です、どうでしたか。
                   このあいだのにゅうしですが、どうでしたか。
                   สอบเอนทรานซ์เมื่อเร็วๆนี้ เป็นอย่างไรบ้าง?

                   私は焼肉にしますが、あなたは何にしますか。
                   わたしはやきにくにしますが、あなたはなににしますか。
                   ผมจะทานเนื้อย่างครับ… คุณจะเอาอะไรดีครับ?

คําช่วย を
 
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

  คําช่วย を ใช้เชื่อมกริยากับกรรม → อะไร + を + ทํา

สรุปวิธีใช้

1. ใช้แสดงตัวเป้าหมาย(กรรม)ของการกระทำ(สกรรมกริยา)

                    私は日本語勉強しています。
                    わたしはにほんごをべんきょうしています。
                    ผมกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ (เรียนอะไร → เรียนภาษาญี่ปุ่น)
                    – – – – กริยา : เรียน
                    – – – – กรรม : ภาษาญี่ปุ่น

                   
                    私はご飯食べました。
                    わたしはごはんをたべました。
                    ผมทานข้าวแล้ว (ทานอะไร → ทานข้าว)
                    – – – – กริยา : ทาน
                    – – – – กรรม : ข้าว

                   寝る前にこの薬飲んでください。
                   ねるまえにこのくすりをのんでください。
                    กรุณาดื่ม(กิน)ยานี้ ก่อนนอน (ดื่มอะไร → ดื่มยา)               
                    – – – – กริยา : ดื่ม(กิน)
                    – – – – กรรม : ยา


2. ใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่

         1) ใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ จากภายในออกไปภายนอก มีความหมายเหมือน から แปลว่า จาก…

                    バス降ります。
                    バスをおります。
                    ลงจากรถเมล์
                    – – – – อยู่ในรถเมล์ → ออกไปนอกรถ

                    家出ます。
                    うちをでます。
                    ออกจากบ้าน
                    – – – – อยู่ในบ้าน → ออกไปข้างนอก

                    あなたはどこの大学出たのですか。
                    あなたはどこのだいがくをでたのですか。
                    คุณจบจากมหาวิทยาลัยไหน
                    – – – – (เรียน)อยู่มหาวิทยาลัย → ออก(เรียนจบ)จากมหาวิทยาลัย

                    船は港離れた。
                    ふねはみなとをはなれた。
                    เรือออกจากท่าไปแล้ว
                    – – – – เทียบท่าอยู่ → ออกจากท่าเรือสู่ทะเล

         2) ใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ผ่าน หรือ วนเวียนอยู่ในสถานที่นั้น ๆ แปลว่า ใน บน จาก

                    父は毎朝公園散歩しています。
                    ちちはまいあさこうえんをさんぽしています。
                    พ่อผมเดินเล่นในสวนสาธารณะทุกเช้า
                    – – – – เดินไปเดินมา มีการเคลื่อนที่อยู่ในสวนสาธารณะ → เดินเล่น

                    鳥は空飛んでいます。
                    とりはそらをとんでいます。
                    นกกำลังบินอยู่บนท้องฟ้า
                    – – – – ลอยไปลอยมา มีการเคลื่อนที่อยู่ในท้องฟ้า → บิน

                    次の交差点右に曲がって下さい。
                    つぎのこうさてんをみぎにまがってください。
                    กรุณาเลี้ยวขวาตรงแยกหน้า
                    – – – – มีการเคลื่อนที่บนถนนแล้วมีการเปลี่ยนทิศทางเดิน → เลี้ยว

                    ここ動くな。
                    ここをうごくな。
                    อย่าขยับออกจากที่นี่
                    – – – – มีการเคลื่อนที่เล็กน้อยในตําแหน่งนั้นๆ → ขยับ

                    この道まっすぐ行って下さい。
                    このみちをまっすぐいってください。
                    กรุณาตรงไปบนถนนสายนี้
                    – – – -มีการเคลื่อนที่อยู่บนถนน 

                    橋渡ると、銀行があります。
                    はしをわたると、ぎんこうがあります。
                    พอข้ามสะพานนี้ไป จะมี(เห็น)ธนาคาร
                    – – – – มีการเคลื่อนที่(เดิน)อยู่บนสะพาน

3. ใช้กับกริยาที่เกี่ยวกับการใช้เวลาให้ผ่านไป เพื่อทําอะไรซักอย่าง เช่น すごす、おくる

                    私は夏休み実家で過ごした
                    わたしはなつやすみをじっかですごした。
                    ฉันใช้เวลาช่วงหน้าร้อนอยู่ที่บ้าน

                    誰でもいい人生を送りたいのです。
                    だれでもいいじんせいをおくりたいのです。
                    ไม่ว่าใครก็ตามก็อยากมีชีวิตที่ดี

4. ใช้กับอกรรมกริยาที่อยู่ในรูปประโยค ให้กระทำ

                    彼は友達笑わせた。
                    かれはともだちをわらわせた。
                    เขาทำให้เพื่อนหัวเราะ

                    ここで仕事させて下さい。
                    ここでしごとをさせてください。
                    กรุณาให้ผมทำงานที่นี่เถอะครับ

                    早く子供達寝させた方がいいですよ。
                    はやくこどもたちをねさせたほうがいいですよ。
                    ควรให้ลูกๆ เข้านอนเร็วๆ

 

คําช่วย も
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

  คําช่วย も ใช้แทนคำช่วย は、が、を ในกรณีที่ต้องการแสดงความหมายว่า ก็ หรือ ด้วย

สรุปวิธีใช้

1. ประโยคบอกเล่า

                   私は学生です。彼学生です。
                   わたしはがくせいです。かれもがくせいです。
                   ฉันเป็นนักเรียน, เขา(ผู้ชาย) ก็ เป็นนักเรียน

                   シャツとズボンを下さい。そして、このTシャツ下さい。
                   シャツとズボンを ください。そして、このTシャツもください。
                   ขอซื้อเสื้อเชิ้ตกับกางเกงครับ แล้วก็ ขอเสื้อยืดตัวนี้ ด้วย

                   リンゴとみかんと、どちらが好きですか。どちら好きです。
                   りんごとみかんと、どちらがすきですか。どちらもすきです。
                   แอปเปิ้ลกับส้มคุณชอบอย่างไหนมากกว่ากัน? ผมชอบทั้งสองอย่าง(อันไหนๆ ก็ ชอบ)

 

2. ประโยคปฏิเสธ

                   ใช้กับคําที่เป็นคําถาม เช่น なに(も)、だれ(も)、どこに(も)、どれ(も)
                    ถ้าแปลตรงตัวจะมีความหมายว่า อะไรๆก็(ไม่)… ใครๆก็(ไม่)… ที่ไหนๆก็(ไม่)… อันไหนๆก็(ไม่)…

                   今朝何も食べませんでした。
                   けさなにもたべませんでした。
                   เมื่อเช้านี้ไม่ได้ทานอะไรเลย (อะไรๆก็ ไม่ได้ทาน)

                   日曜日は会社に誰もいません。
                   にちようびはかいしゃにだれもいません。
                   วันอาทิตย์ไม่มีใครอยู่ที่บริษัทเลย (ใครๆก็ ไม่อยู่)

                   明日どこにも行きません。
                   あしたどこにも いきません。
                   วันพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปที่ไหนเลย (ที่ไหนๆก็ ไม่ไป)

3. ใช้ร่วมกับคําช่วยอื่นๆ

                   ここからも富士山が見えますよ。
                   ここからもふじさんがみえますよ。
                   จาก ที่นี่ ก็ เห็นภูเขาไฟฟูจินะครับ

                   私は英語よりも日本語が好きです。
                   わたしはえいごよりもにほんごがすきです。
                   ฉันชอบภาษาญี่ปุ่นมากกว่าภาษาอังกฤษ(มากกว่ามาก)

                   それは言うまでもないことだ。
                   それはいうまでもないことだ。
                   เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องพูดเลย(ถึง ไม่พูด ก็ รู้)

                   あの会社とも契約しました。
                   あのかいしゃともけいやくしました。
                   ทําสัญญา กับ บริษัทนั้น ด้วย

                   彼にもメールを出しました。
                   かれにもメールをだしました。
                   ส่งเมล์ ถึง เขาแล้ว ด้วย

                   あそこへも(にも)行きたいですね。
                   あそこへも(にも)いきたいですね。
                   อยากไป ที่ นั่น ด้วย เนาะ(นอกจากที่นี่แล้ว ที่นั่นก็อยากไป)

                   タバコはここでも吸えますよ。
                   タバコはここでもすえますよ。
                   บุหรี่ ที่ นี่ ก็ สูบได้นะครับ

 

คําช่วย で
 


  จําง่ายๆไว้เลยว่า

 1. แปลว่า ที่ ใช้แสดงสถานที่ที่มีการกระทํานั้นๆ
  หมายเหตุ    จะไม่ใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ไป มา กลับ
 2. แปลว่า โดย หรือ ด้วย ใช้เมื่อต้องการบอกวิธีการ ยานพาหนะ หรือ เครื่องมือที่ใช้

สรุปวิธีใช

1. แปลว่า ที่ ใช้แสดงตำแหน่ง สถานที่ ที่กริยานั้นเกิดขึ้น ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน

                      私は日本日本語を勉強しています。
                      わたしはにほんでにほんごをべんきょうしています。
                      ฉันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ ที่ ประเทศญี่ปุ่น

                      私は大学ご飯を食べます。
                      わたしはだいがくでごはんをたべます。
                      ฉันทานข้าว ที่ มหาวิทยาลัย

                      夕べ私はホテル寝ました。
                      ゆうべわたしはホテルでねました。
                      เมื่อคืนวาน ฉันนอน ที่ โรงแรม

2. แปลว่า ด้วย หรือ โดย ใช้แสดงวิธีการ หรือ เครื่องมือที่ใช้

                      英語書いて下さい。
                      えいごでかいてください。
                      กรุณาเขียน ด้วย ภาษาอังกฤษ

                      日本語話して下さい。
                      にほんごではなしてください。
                      กรุณาพูด ด้วย ภาษาญี่ปุ่น

                      ペン手紙を書きます。
                      ペンでてがみをかきます。
                      เขียนจดหมาย ด้วย ปากกา

                      バイク大学に行きます。
                      バイクでだいがくにいきます。
                      ไปมหาวิทยาลัย โดย รถมอเตอร์ไซค์

                      日本人はお箸ご飯を食べます。
                      にほんじんはおはしでごはんをたべます。
                      คนญี่ปุ่นทานข้าว ด้วย ตะเกียบ


3. แปลว่า ด้วย ใช้แสดงวัตถุดิบที่ใช้

                      石庭を作りました。
                      いしでにわをつくりました。
                      ทำสวน ด้วย ก้อนหิน

                      紙鳥を折ります。
                      かみでとりをおります。
                      พับนก ด้วย กระดาษ

                      赤い糸セーターを編みます。
                      あかいいとでセーターをあみます。
                      ถักเสื้อกันหนาว ด้วย ด้าย(ไหมพรม)สีแดง

                      バナナの葉っぱでクラトンを作りました。
                      バナナのはっぱでクラトンをつくりました。
                      ทำกระทง ด้วย ใบตอง(ใบของกล้วย)

4. แปลว่า ใน ใช้กำหนดระยะเวลา จำนวนเงิน หรือขอบเขตที่กล่าวถึง

                      この仕事は一週間出来ますか。
                      このしごとはいっしゅうかんでできますか。
                      งานนี้ทำได้ ใน 1 สัปดาห์หรือเปล่า

                      このカメラは1万バーツ買いました。
                      このカメラは1まんバーツでかいました。
                      ซื้อกล้องนี้มา ในราคา 10,000 บาท

                      あと1時間バンコクに着きます。
                      あといちじかんでバンコクにつきます。
                      ใน อีก 1 ชั่วโมง จะถึงกรุงเทพฯ

                      タイ一番いい日本語学校を知っていますか。
                      タイでいちばんいいにほんごがっこうをしっていますか。
                      รู้จักโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีที่สุด ใน ประเทศไทยไหมครับ
                      – – – – ขอบเขตคือ ในประเทศไทย

                      世界彼女が一番綺麗です。
                      せかいでかのじょがいちばんきれいです。
                      เธอสวยที่สุด ใน โลก
                      – – – – ขอบเขตคือ ในโลก

                      宇宙地球が一番綺麗です。
                      うちゅうでちきゅうがいちばんきれいです。
                      โลกสวยที่สุด ใน จักรวาล
                      – – – – ขอบเขตคือ ในจักรวาล

5. แปลว่า เพราะว่า ใช้แสดงเหตุผล

                      今日は風邪仕事を休んでいます。
                      きょうはかぜでしごとをやすんでいます。
                      วันนี้หยุดงาน เพราะ เป็นหวัด

                      事故電車が止まった。
                      じこででんしゃがとまった。
                      รถไฟหยุด เพราะ เกิดอุบัติเหตุ

                      大雨停電した。
                      おおあめでていでんした。
                      ไฟดับ เพราะ ฝนตกหนัก

                      病気会社をやめました。
                      びょうきでかいしゃをやめました。
                      ลาออกจากบริษัท เพราะ ป่วย

                      台風家が崩壊しました。
                      たいふうでいえがほうかいしました。
                      บ้านพัง เพราะ พายุ

6. แปลว่า โดย ใช้แสดงเหตุผล กฎเกณฑ์ หรือหลักการ ที่ใช้ในการตัดสินใจ

                      声彼だとすぐわかりました。
                      こえでかれだとすぐわかりました。
                      โดย (ฟังจาก)เสียง รู้ทันทีเลยว่าเป็นเขา
                      – – – – ตัดสินใจโดย ฟังจากเสียง

                      成績クラス分けをする。
                      せいせきでクラスわけをする。
                      แบ่งห้อง โดย (ใช้)ผลการเรียน
                      – – – – แบ่งห้องโดย ใช้ผลการเรียนเป็นเกณฑ์

                      外見人を判断してはいけない。
                      がいけんでひとをはんだんしてはいけない。
                      อย่าตัดสินคน โดย (ดูจาก)ลักษณะภายนอก
                      – – – – หลักการที่ใช้คือ ลักษณะภายนอก


7. ใช้บอกระดับ ลักษณะ หรือสภาพที่ การกระทํานั้นเกิดขึ้น

                      自分宿題をしました。
                      じぶんでしゅくだいをしました。
                      ทำการบ้านด้วยตัวเอง
                      – – – – ไม่มีใครช่วย สภาพ ณ ขณะนั้นคือ ต้องทำด้วยตัวเอง

                      私は一人暮らしています。
                      わたしはひとりでくらしています。
                      ฉันอาศัยอยู่คนเดียว
                      – – – – สภาพในการดํารงชีวิตอยู่ในขณะนั้นคือ ไม่มีใครอยู่ด้วย

                      大きい声話して下さい。
                      おおきいこえではなしてください。
                      กรุณาพูด(ด้วยเสียง)ดังๆหน่อย
                      – – – – ระดับของการพูดคือ พูดด้วยเสียงอันดัง

คําช่วย に
 

      และ

คําช่วย へ
 

และ

คําช่วย の
 

โปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้มีแรงทำต่อแต่ว่าบล็อกมันรับไม่ได้อีกแล้ว

 

Advertisements

14 thoughts on “คำช่วยในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย

 1. ขอบคุณนะค่ะช่วงนี้ กำลังเตรียมตัวสอบอยู่เลยไว้จะมาอ่านเพิ่มอีก 3 ตัวที่เหลือนะค่ะ

 2. ขอ 3 ตัวที่เหลือด้วยได้มั๊ยคะ T^T อยากได้จริงๆค่ะ ใกล้จะสอบแล้ว สรุปได้ดีมากๆเลยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ T^T

 3. ขอบคุณคะ เข้าใจขึ้นเยอะเลยคะ ดีกว่าที่ไปเรียนมาตั้งเยอะเลย จะรอคำอธิบายอีก3คำนะคะ
  อะริงาโตะ โกซัยมัสชิิตะ

 4. เพิ่งเข้ามาเจอบล็อกนี้ ดีมากเลยคับ มัวแต่ไปหลงอยู่ที่อืน
  แล้วคำช่วยคำช่วย wa อ่ะคับ???

  ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆนะคับ สุดยอดมากจิงๆ เข้าใจมากขึ้นเยอะเลย

  • ขอบคุณสำหรับคำติชมนะครับ
   เนื้อหาส่วนหนึ่งผมรวบรวมไว้และนำเข้ามาที่ WordPress
   แต่เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาจึงยังไม่ได้จัดเรียงเนื้อหา
   ทั้งยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลซึ่งยังขาดตกบกพร่องอยู่
   หลังจากนี้จะปรับปรุงอีกครั้งครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s