กริยาวิเศษณ์ あ

         แถว

 

       あ 段
ราวกับว่า
あたかも
恰も

ความหมาย

         ราวกับ    เหมือนกับ

คําอธิบาย

         มีความหมายเหมือนกับ まるで ส่วนมากจะใช้คู่กับคําว่า ような、ように、ようだ

ตัวอย่าง

         彼はあたかも映画スターのように演じる。
         かれはあたかもえいがスターのようにえんじる。
         เขาแสดงได้ เหมือนกับเป็น ดาราภาพยนตร์

         彼はあたかも自分がやったように話している。
         かれはあたかもじぶんがやったようにはなしている。
         เขาพูด เหมือนกับว่า ตัวเองเป็นคนทำ

         彼はあたかも人間に蹴っ飛ばされた犬のように走って逃げた。
         かれはあたかもにんげんにけっとばされ

 

 

ในพริบตา
あっというまに
あっという間に 

ความหมาย

        ชั่วพริบตา   ในพริบตา

คําอธิบาย 

        あっ เป็นคําอุทานที่ใช้พูดในเวลาตกใจ ประทับใจ หรือ เวลาที่นึกอะไรออก ดังนั้นสํานวนนี้ถ้าแปลตรงตัวจะมีความหมายว่า ระหว่างที่พูด ระหว่างที่กําลังออกเสียง あっ อยู่ เรื่องๆนั้นก็ดําเนินจบสิ้นไปซะแล้ว ซึ่งเป็นการจบที่เร็วมาก เพราะว่าเวลาที่ใช้ในการพูดคํานี้ เป็นเวลาที่สั้นมาก ยังพูดไม่ทันเสร็จเรื่องๆนั้นก็จบลงซะแล้ว

ตัวอย่าง

       あっという間に売り切れた。
       あっというまにうりきれた。
       ขายหมด ในพริบตา

       彼はあっという間に殴り倒された。
       かれはあっというまになぐりたおされた。
       เขาโดนต่อยร่วง ในพริบตา

       ロケットはあっという間に宇宙へ消えていった。
       ロケットはあっというまにうちゅうへきえていった。
       ขั่วพริบตาเดียว จรวดก็หายไปในอากาศ

 

ทีหลัง
あとで
後で 

ความหมาย

         ทีหลัง

ตัวอย่าง

         後で連絡します。
         あとでれんらくします。
         จะติดต่อกลับไป ทีหลัง

         後で説明します。
         あとでせつめいします。
         จะอธิบาย ทีหลัง

         今手が離せないので、後で行きます。
         いまてがはなせないので、あとでいきます。
         ตอนนี้มือยังไม่ว่าง(ยุ่งอยู่) เดี๋ยวจะตามไป ทีหลัง

ไม่ใช่~เสมอไป
あながち
 強ち

ความหมาย

         ไม่ใช่~เสมอไป

คําอธิบาย

         ใช้เหมือนกับ 必ずしも(かならずしも) ซึ่งใช้กับประโยคปฏิเสธเท่านั้น

ตัวอย่าง

                 あながちそうとは限らない
                 あながちそうとはかぎらない
                 ไม่ใช่ อย่างนั้น เสมอไป

                 あながち彼ばかりが悪いわけではない
                 あながちかればかりが悪いわけではない
                 ไม่ใช่ ว่าเขาคนเดียวที่ผิด เสมอไป

                 彼が言っていることがあながち間違ってはいない
                 かれが言っていることがあながち間違ってはいない
                 เรื่องที่เขาพูด ไม่ใช่ ว่าจะผิด เสมอไป

ไม่ค่อย
あまり
余り

 

 

 
 
ความหมาย

         ไม่ค่อย

คําอธิบาย

         ในกรณีที่ต้องการแปลว่า ไม่ค่อย จะใช้กับประโยคปฏิเสธเท่านั้น

ตัวอย่าง

         日本料理はあまりおいしくない。
         にほんりょうりはあまりおいしくない。
         อาหารญี่ปุ่น ไม่ค่อย อร่อย

         私は彼があまり好きじゃない。
         わたしはかれがあまりすきじゃない。
         ฉัน ไม่ค่อย ชอบเขา

         水泳はあまり得意ではありません。
         すいえいはあまりとくいではありません。
         ผม ไม่ค่อย ถนัดเรื่องว่ายน้ำ

         私はあまりお金がない。
         わたしはあまりおかねがない。
         ผม ไม่ค่อย มีเงิน
         
         私はあまりビールを飲みません。
         わたしはあまりビールをのみません。
         ผม ไม่ค่อย ดื่มเบียร์

ในภาษาพูดบางทีจะมีการใช้ว่า  あんまり ด้วยหากได้ยินไม่ต้องสงสัยครับ  ความหมายเดียวกัน

และยังมีวิธีการใช้แบบอื่น ๆ อีก  ซึ่งจะแปลว่า  มาก เหลือ  มากเกินไป  ด้วยครับค่อยมาว่ากันอีกที

 

 

 

ดูยังไงก็~(จริงๆ)

 

いかにも
如何にも 

ความหมาย

         ดูยังไงก็~(จริงๆ)

คําอธิบาย

         คํานี้มีความหมายหลายอย่าง แต่ที่ใช้บ่อยๆคือ ใช้ร่วมกับ ~らしい ในกรณีนี้จะแปลว่า (ท่าทาง) ~ จริงๆ

ตัวอย่าง

         いかにもタイ人らしい。
         いかにもタイじんらしい。
          ดูยังไงก็ (ทําตัว) เหมือนคนไทย จริงๆ

         いかにも嬉しそうだった。
         いかにもうれしそうだった。
          ท่าทาง ดีใจมาก จริงๆ

         いかにも首相らしい。
         いかにもしゅしょうらしい。
          ทําตัวได้สมกับ เป็นนายกรัฐมนตรี จริงๆ

 

 

 

อยู่ๆก็
いきなり
 

ความหมาย

         ไม่พูดพรํ่าทําเพลง      อยู่ๆก็      ทันทีทันใด

ตัวอย่าง

         彼はいきなりホームランを打った。
         かれはいきなりホームランをうった。
         เขา ไม่พูดพรํ่าทําเพลง ตีโฮมรันเลย

         彼はいきなり私に殴りかかった。
         かれはいきなりわたしになぐりかかった。
         เขา อยู่ๆก็ เข้ามาต่อยผม

         彼はノックもしないでいきなり私の部屋に入ってきた。
         かれはノックもしないでいきなりわたしのへやにはいってきた。
         เขา อยู่ๆก็ เขามาในห้องฉัน โดยไม่ได้เคาะประตู

 

(ไม่ว่าจะ)~อย่างไรก็ตาม
いくら
 

ความหมาย

         (ไม่ว่าจะ)~อย่างไรก็ตาม

คําอธิบาย

         ส่วนมากจะใช้ร่วมกับ ~ても

ตัวอย่าง

         いくら可愛くても私は好きじゃないです。
         いくらかわいくてもわたしはすきじゃないです。
         ไม่ว่าจะ น่ารัก อย่างไรก็ตาม ฉันก็ไม่ชอบ

         いくら食べても太りません。
         いくらたべてもふとりません。
         ไม่ว่าจะ ทาน อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อ้วน

         いくら安くても買わない方がいいと思う。
         いくらやすくてもかわないほうがいいとおもう。
         ไม่ว่าจะ ถูก อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าไม่ควรซื้อ

 

สักวันหนึ่ง
いずれ
何れ 

ความหมาย

         สักวันหนึ่ง

คําอธิบาย

         จะมีความหมายคล้ายกับ いつか (สักวันหนึ่ง)

ตัวอย่าง

         いずれ詳しくお話しします。
         いずれくわしくおはなしします。
         สักวันหนึ่ง จะคุยอย่างละเอียดอีกที

         いずれ彼にもわかってもらえるだろう。
         いずれかれにもわかってもらえるだろう。
         สักวันหนึ่ง เขาก็คงจะเข้าใจ

         いくら隠してもいずればれることだ。
         いくらかくしてもいずればれることだ。
         ไม่ว่าจะซ่อนอย่างไร สักวันหนึ่ง เรื่องก็แดงจนได้แหละ

 

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
いずれにしても
何れにしても 

ความหมาย

         ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร        ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด

คําอธิบาย

         สํานวนที่เหมือนกันคือ いずれにせよ、いずれにしろ

ตัวอย่าง

         いずれにせよ、これは私の責任ではない。
         いずれにせよ、これはわたしのせきにんではない。
         ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผม

         いずれにせよ、悪いのはあなただ。
         いずれにせよ、わるいのはあなただ。
         ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม คนที่ผิดก็คือคุณ

         行くか行かないかはいずれにしても明日お知らせします。
         いくかいかないかはいずれにしてもあしたおしらせします。
         จะไปหรือไม่ไป ไม่ว่าผมจะตัดสินใจอย่างไร พรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบนะครับ

 

ยังบอกไม่ได้ว่า
いちがいに
一概に 

ความหมาย

         ยังบอกไม่ได้ว่า      ยังสรุปไม่ได้ว่า      ได้ไม่เต็มปาก

คําอธิบาย

         ใช้กับรูปปฎิเสธเท่านั้น ส่วนมากจะใช้กับ  言えない(いえない) ซึ่งแปลว่า พูดไม่ได้ บอกไม่ได้

ตัวอย่าง

       一概にそうとは言えない。
       いちがいにそうとはいえない。
       ยังสรุปไม่ได้ว่า เป็นอย่างนั้น

       いいかどうかは一概に言えない。
       いいかどうかはいちがいにいえない。
       ดีหรือไม่ดีนั้น ยังพูด ได้ไม่เต็มปาก

       高い車が一概に性能がいいとは言えない。
       たかいくるまがいちがいにせいのうがいいとはいえない。
       รถแพง แต่ก็ บอกไม่ได้ว่า ประสิทธิภาพจะดีหรือเปล่า

 

(ไม่เคย)~เลยซักครั้ง
いちども
一度も 

ความหมาย

         ไม่(เคย)~เลยซักครั้ง

คําอธิบาย

         ส่วนมากจะใช้คู่กับ ~ことがない(ไม่เคย) เป็นการบอกว่า ยังไม่เคยทําอย่างนั้นเลยซักครั้ง ถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่า ซักครั้งนึงก็(ไม่เคย)

ตัวอย่าง

       その映画は一度も見たことがない。
       そのえいがはいちどもみたことがない。
       หนังเรื่องนั้น ไม่เคย ดู เลยซักครั้ง

       そんなこと、一度も言ったことがありませんよ。
       そんなこと、いちどもいったことがありませんよ。
       เรื่องอย่างนั้นผม ไม่เคย พูด เลยซักครั้ง

       一度も100点をとったことがない。
       いちども100てんをとったことがない。
       ไม่เคย ได้ 100 คะแนน เลยซักครั้ง

       タイは一度もブラジルに勝ったことがない。
       タイはいちどもブラジルにかったことがない。
       ไทย ไม่เคย ชนะบราซิลได้ เลยซักครั้ง

 

 

มากยิ่งขึ้น
いっそう
一層 

ความหมาย

         ~มากยิ่งขึ้น

คําอธิบาย

         ใช้เหมือนกับคําว่า ますます

ตัวอย่าง

         4月は一層暑くなるだろう。
         4がつはいっそうあつくなるだろう。
         เดือนเมษายนคงจะร้อน มากยิ่งขึ้น

         前より一層努力する決心です。
         まえよりいっそうどりょくするけっしんです。
         ผมตัดสินใจที่จะพยายาม ยิ่งกว่า เมื่อก่อน

         一層のご支援をお願い致します。
         いっそうのごしえんをおねがいいたします。
         ผมหวังว่าต่อจากนี้ก็คงได้รับความช่วยเหลือ มากยิ่งขึ้น ไปอีก

 

(ไปแล้ว)ครั้งหนึ่ง
いったん
一旦 

ความหมาย

         (ไปแล้ว)ครั้งหนึ่ง

คําอธิบาย

          ส่วนมากจะใช้กับ ~たら หรือคําที่แสดงสาเหตุ เช่น ~ので、~から
          มีความหมายว่า ถ้าได้ทําสิ่งนั้นไปแล้วครั้งหนึ่ง จะเอาคืน หรือ กลับคําพูดได้ยาก

ตัวอย่าง

         一旦彼が部屋に入ったら、朝まで出て来ないのです。
         いったんかれがへやにはいったら、あさまででてこないのです。
         พอเขาเข้าห้อง ไปแล้ว จะไม่ออกมาจนกว่าจะเช้า (เข้าไปแล้วยากที่จะออกมา)

         一旦約束したら、必ず守る。
         いったんやくそくしたら、かならずまもる。
         ถ้าสัญญา ไปแล้ว จะรักษามันอย่างแน่นอน (กลับคําไม่ได้)

         一旦約束した以上、必ず守る。
         いったんやくそくしたいじょう、かならずまもる。
         เพราะว่าสัญญา ไปแล้ว ดังนั้นจะรักษาสัญญาอย่างแน่นอน (กลับคําไม่ได้)

         その国では、女性が一旦結婚したら、ずっと死ぬまでご主人と暮らすのです。
         そのくにでは、じょせいがいったんけっこんしたら、ずっとしぬまでごじゅじんとくらすのです。
         ในประเทศนั้น ถ้าผู้หญิงแต่งงาน ไปแล้วครั้งหนึ่ง จะอยู่กินกับสามีตลอดไปจนตาย (ยากที่จะหย่า)

         一旦行くと決めたからには、必ず行く。
         いったんいくときめたからには、かならずいく。
         เพราะว่าได้ตัดสิน ไปแล้ว ว่าจะไป ดังนั้นไปแน่นอน (กลับคําไม่ได้)

เสมอ    ทุกเมื่อ
いつでも
 

ความหมาย

         เสมอ    ทุกเมื่อ     ไม่ว่าเมื่อไร    

ตัวอย่าง

         いつでも遊びに来て下さい。
         いつでもあそびにきてください。
         มาเที่ยวได้ เสมอ

         いつでもいいです。
         เมื่อไหร่ก็ได้ (ดีทุกเมื่อ)

         いつでも力になります。
         いつでもちからになります。
         พร้อมที่จะช่วย เสมอ (ไม่ว่าเมื่อไร)

         いつでも相談にのりますよ。
         いつでもそうだんにのりますよ。
         ผมพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ได้ เสมอ ครับ

เผลอแป๊บๆ
いつのまにか
いつの間にか 

ความหมาย

         (เป็นอย่างนั้น) โดยไม่รู้ตัว โดยไม่ได้สังเกต เผลอแป๊บๆ

คําอธิบาย

         เป็นการบอกความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาว่า เวลาผ่านไปเร็วมากเผลอแป๊บๆ สภาพที่เคยทราบก็เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว

ตัวอย่าง

         いつの間にかバンコクに着いた。
         いつのまにかバンコクについた。
         เผลอแป๊บๆ ก็ถึงกรุงเทพฯแล้ว

         いつの間にか外はすっかり暗くなった。
         いつのまにかそとはすっかりくらくなった。
         เผลอแป๊บๆ ข้างนอกก็มืดสนิท (มืดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย)

         いつの間にか夏休みも過ぎてしまった。
         いつのまにかなつやすみもすぎてしまった。
         เผลอแป๊บเดียว ปิดเทอมหน้าร้อนก็จบซะแล้ว

ตลอดไป
いつまでも
 

ความหมาย

         ตลอดไป     ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร

ตัวอย่าง

         いつまでも君のことを忘れない。
         いつまでもきみのことをわすれない。
         ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไร ผมก็จะไม่ลืมคุณ

         いつまでも学生でいたいな。
         いつまでもがくせいでいたいな。
         อยากเป็นนักเรียนอย่างนี้ ตลอดไป จัง

         彼にもらった指輪はいつまでも大事にしたい。
         かれにもらったゆびわはいつまでもだいじにしたい。
         แหวนที่ได้รับมาจากเขา จะเก็บรักษาไว้อย่างดี ตลอดไป

 

เสมอ
いつも
 

ความหมาย

         เสมอ ทุกที ทุกครั้ง

ตัวอย่าง

         彼はいつも遅刻している。
         かれはいつもちこくしている。
         เขาจะสาย เสมอ

         彼はいつも手でご飯を食べている。
         かれはいつもてでごはんをたべている。
         เขาทานข้าวด้วยมือ เสมอ

         彼らは会えばいつも喧嘩だ。
         かれらはあえばいつもけんかだ。
         พวกเขาพบกันเมื่อไหร่เป็นทะเลาะกัน ทุกที

อีกแป๊บนึงก็จะ
いまにも
 今にも

ความหมาย

         อีกแป๊บนึงก็จะ    จะ~มิ~แหล่

คําอธิบาย

         เป็นการบอกสภาพว่า ท่าทางจะเป็นอย่างนั้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ ส่วนมากจะใช้คู่กับ ~そうだ

ตัวอย่าง

         今にも雨が降りそうだ。
         いまにもあめがふりそうだ。
         ดูเหมือนว่า อีกแป๊บนึง ฝนก็คงจะตก(เมฆฝนดําสนิททั่วฟ้า)

         あの家は古くて今にも崩壊しそうだ。
         あのいえはふるくていまにもほうかいしそうだ。
         บ้านหลังนั้นเก่ามาก จะ พัง มิ พัง แหล่ อยู่แล้ว(ถ้ากระโดดซักทีก็คงจะพัง)

         彼女は今にも泣きそうだ。
         かのじょはいまにもなきそうだ。
         เธอทำท่าจะร้องไห้อยู่แล้ว (เริ่มเบะแล้ว)

 

ใกล้จะถึง
いよいよ
 

ความหมาย

         ใกล้จะถึง    ใกล้~    คราวนี้ถึงตา

คําอธิบาย

         ใช้แสดงเวลาที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งกําลังจะเริ่มขึ้น

ตัวอย่าง

         いよいよだね。
         ใกล้(ถึงเวลา) แล้วนะ

          明日からいよいよ期末テストですね。
         あしたからいよいよきまつテストですね。
         พรุ่งนี้ก็จะเริ่มสอบปลายภาคแล้วซินะ (สอบปลายภาค ใกล้เริ่ม)

         いよいよサッカーのシーズンが始まる。
         いよいよサッカーのシーズンがはじまる。
         ใกล้เริ่ม ฤดูการแข่งขันฟุตบอลแล้ว

         いよいよ私の番だ。
         いよいよわたしのばんだ。
         ใกล้ถึง ตาของผมแล้ว

 

เผลอ
うっかり
 

ความหมาย

         เผลอ    เผลอตัว
 

คําอธิบาย

         ใช้บอกการกระทําที่เกิดขึ้น เนื่องจากความเผอเรอ หรือ ความสะเพร่าของผู้พูด

ตัวอย่าง

         うっかり彼との約束を忘れてしまった。
         うっかりかれとのやくそくをわすれてしまった。
         ผม เผลอ ลืมนัด ที่นัดกับเขาไปเลย

         うっかりして秘密を明かしてしまった。
         うっかりしてひみつをあかしてしまった。
         ผม เผลอ เปิดเผยความลับ

         昨日うっかりして電車に傘を忘れてしまった。
         きのううっかりしてでんしゃにかさをわすれてしまった。
         เมื่อวาน เผลอ ลืมร่มบนรถไฟ

 ไม่ช้าก็เร็ว
おそかれはやかれ
遅かれ早かれ 

ความหมาย

         ไม่ช้าก็เร็ว

 
ตัวอย่าง

         ギャンブルをやめないと遅かれ早かれお金を全部失うだろう。
         ギャンブルをやめないとおそかれはやかれおかねをぜんぶうしなうだろう。
         ถ้าไม่เลิกเล่นการพนัน ไม่ช้าก็เร็ว ก็จะหมดตัว

         遅かれ早かれあなたにも分かる日が来るだろう。
         おそかれはやかれあなたにもわかるひがくるだろう。
         ไม่ช้าก็เร็ว วันที่คุณจะเข้าใจก็คงจะมาถึง

 

         遅かれ早かれ人間は皆死ぬのだ。
         おそかれはやかれにんげんはみんなしぬのだ。
         มนุษย์เราทุกคนตาย ไม่ช้าก็เร็ว

**เป็นหนึ่งในคำพูดเชิงสุภาษิตญี่ปุ่นและพูดกันติดปากมากในบรรดาพวกช่างเปรียบ

 

 คงจะ    บางที
おそらく
 

ความหมาย

         คงจะ    บางที    

คําอธิบาย

         ส่วนมากใช้คู่กับ ~だろう

ตัวอย่าง

         明日はおそらく雨だろう。
         あしたはおそらくあめだろう。
         พรุ่งนี้ฝน คงจะ ตก

         おそらく間違いないだろう。
         おそらくまちがいないだろう。
         คงจะ ไม่ผิด

         おそらく私の聞き間違いだろう。
         おそらくわたしのききまちがいだろう。
         ฉัน คงจะ ฟังผิดไป

 

ด้วยตัวเอง
おのずから
自ずから 

ความหมาย

         ด้วยตัวเอง     ด้วยตัวของมันเอง      ตามธรรมชาติ
 

ตัวอย่าง

         年をとれば自ずからわかる。
         としをとればおのずからわかる。
         ถ้าอายุมากขึ้น เดี๋ยวก็จะรู้เอง

         事実は自ずから明らかだ。
         じじつはおのずからあきらかだ。
         ความจริงจะเปิดเผย ด้วยตัวของมันเอง

 

 โดยไม่ได้ตั้งใจ
おもわず
思わず 

ความหมาย

         โดยไม่ได้ตั้งใจ     ออกมาเอง

คําอธิบาย

         ใช้บอกการกระทําที่ผู้พูดควบคุมไม่ได้       

ตัวอย่าง

         思わず笑ってしまった。
         おもわずわらってしまった。
         หัวเราะออกมา โดยไม่ได้ตั้งใจ

         びっくりして思わずコップを落としてしまった。
         びっくりしておもわずコップをおとしてしまった。
         ตกใจก็เลยทำแก้วตก โดยไม่ได้ตั้งใจ

         あまりに腹が立ったので、思わず「バカ」と叫んでしまった。
         あまりにはらがたったので、おもわず「バカ」とさけんでしまった。
         เพราะว่าโมโหมากก็เลยตะโกนด่าไปว่า "ไอ้บ้าเอ๊ย" โดยไม่ได้ตั้งใจ

 สุดท้ายนี้
おわりに
終わり

ความหมาย

         สุดท้ายนี้    เลิก

      
ตัวอย่าง

         終わりに皆で乾杯しましょう。
         おわりにみんなでかんぱいしましょう。
         สุดท้ายนี้ ทุกคนมาชนแก้ว(คัมไป)กันเถอะ

         今日はこれで終わりにしましょう。
         きょうはこれでおわりにしましょう。
         วันนี้ เลิก กันแค่นี้ละกัน

         終わりにこれだけは言っておきたい。
         おわりにこれだけはいっておきたい。
         สุดท้ายนี้ มีเรื่องที่ต้องบอกเอาไว้อยู่เรื่องหนึ่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s