เพิ่มเติมเนื้อหา

วางแผนไว้ว่าจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาของคำในภาษาญี่ปุ่นอีก จัดการรื้อตำหรับตำราออกมาแล้ว ต้องจัดสรรเวลาอีกรอบ ว่าจะว่างทำแค่ไหนในระหว่างดูแลลูกน้อย 😁

Advertisements

คำคุณศัพท์ な แถว ま、や、ら、わ

 
แถว ま
 
เสียง ま

真面目な(まじめな) เอาจริงเอาจัง เคร่งเครียด ตั้งใจ彼女は 真面目な 学生です。
かのじょは まじめな がくせいです。
เธอเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน

日本人は 真面目に 働くと 言われています。
にほんじんは まじめに はたらくと いわれています。
เขาพูดกันว่าคนญี่ปุ่นทำงานแบบเอาจริงเอาจัง

彼は 真面目な 顔をして よく 冗談を 言う人です。
かれは まじめな かおをして よく じょうだんを いうひとです。
เขาชอบทำหน้าจริงจังพูดตลกอยู่บ่อยๆ

 

 

เสียง み

惨めな(みじめな)น่าเวทนา น่าสงสาร戦後 多くの 日本人は 惨めな 生活を 送った。
せんご おおくの にほんじんは みじめな せいかつを おくった。
หลังจากสงคราม คนญี่ปุ่นจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างน่าสงสาร

こじきは 惨めな 服装を していました。
こじきは みじめな ふくそうを していました。
ขอทานใส่เสื้อผ้าดูแล้วน่าสงสารมาก

 

妙な(みょうな)แปลก友達から 妙な 話を 聞きました。
ともだちから みょうな はなしを ききました。
ได้ฟังเรื่องแปลกๆ จากเพื่อน

彼は 妙な 人だ。
かれは みょうな ひとだ。
เขาเป็นคนแปลกๆ

今日は 妙に さむいですね。
きょうは みょうに さむいですね。
วันนี้หนาวแปลกๆเนาะ

 

 

เสียง む

無口な(むくちな) เงียบ ไม่ค่อยพูด彼氏は 無口な 人です。
かれしは むくちな ひとです。
แฟนฉันเป็นคนไม่ค่อยพูด

無口な 人は 好きじゃないです。
むくちな ひとは すきじゃないです。
ฉันไม่ชอบคนเงียบที่ไม่ยอมพูดยอมจา

 

無邪気な(むじゃきな)ไร้เดียงสา子供は 皆 無邪気だ。
こどもは みんな むじゃきだ。
เด็กทุกคนไร้เดียงสา

彼女は 子供のように 無邪気な 人です。
かのじょは こどものように むじゃきな ひとです。
เธอเป็นคนไร้เดียงสาเหมือนเด็กๆ

彼女は 年の 割には 無邪気だ。
かのじょは としの わりには むじゃきだ。
เขาอายุก็เยอะแล้ว แต่ไร้เดียงสา

 

無駄な(むだな)เปล่าประโยชน์ ไร้ประโยชน์何回 言っても 無駄です。私は 信じませんから。
なんかい いっても むだです。わたしは しんじませんから。
ไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งก็ไม่มีประโยชน์หรอก เพราะยังงัยฉันก็ไม่เชื่อคุณ

無駄な 物は 捨てて 下さい。
むだな ものは すてて ください。
กรุณาทิ้งของที่ไร้ประโยชน์

無駄な 努力は したくないです。
むだな どりょくは したくないです。
ไม่อยากพยายามอะไรที่ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์(พยายามไปก็เท่านั้น)

 

無理な(むりな)เป็นไปไม่ได้ ฝืน彼には その 仕事は 無理です。
かれには その しごとは むりです。
งานนี้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทำได้ (เขาทํางานนี้ไม่ได้หรอก)

無理な ことを しようとするから、大変なんだ。
むりな ことを しようとするから、たいへんなんだ。
เพราะว่าคุณพยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นลำบาก

無理な お願いをして すみません。
むりな おねがいをして すみません。
ขอโทษครับที่ขอร้องเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

 

 

เสียง め

明快な(めいかいな)ชัดเจน明快な 答えで、よく 分りました。
めいかいな こたえで、よく わかりました。
เป็นคำตอบที่ชัดเจนมาก ผมเข้าใจดีแล้วครับ

明快に 説明して 下さい。
めいかいに せつめいして ください。
กรุณาอธิบายให้ชัดเจน

 

明確な(めいかくな)ชัดเจนこの事件の 明確な ことは 分りません。
このじけんの めいかくな ことは わかりません。
ฉันไม่ทราบเรื่องราวที่ชัดเจน(ละเอียด)ของคดีนี้

この 問題に 関して 自分の 立場を 明確にして 下さい。
この もんだいに かんして じぶんの たちばを めいかくにして ください。
เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาแสดงจุดยืนของคุณออกมาให้ชัดเจน

 

滅多な(めったな) เหลวไหล ไม่คิดให้รอบคอบ彼の 前では めったな ことを 言わないように して 下さい。
かれの まえでは めったな ことを いわないように して ください。
พยายามอย่าพูดเรื่องเหลวไหลต่อหน้าเขา

お金は 滅多なことには 使えない。
おかねは めったなことには つかえない。
ไม่สามารถใช้เงินในเรื่องที่เหลวไหลได้

 

 

も もないですよ。

 
แถว や
 

 

เสียง や

安らかな(やすらかな)อย่างสงบ安らかな 毎日を 送りたいです。
やすらかな まいにちを おくりたいです。
อย่างมีชีวิตอยู่อย่างสงบทุกๆวัน

赤ちゃんは 安らかに 寝ています。
あかちゃんは やすらかに ねています。
เด็กทารกกำลังนอนอย่างสงบ

安らかに 寝て 下さい。
やすらかに ねて ください。
ขอให้นอนอย่างสงบนะ (ขอให้ไปสู่สุขติ)

 

 

เสียง ゆ

勇敢な(ゆうかんな)กล้าหาญ องอาจ彼の 勇敢な 行為で 多くの 命が 救われました。
かれの ゆうかんな こういで おおくの いのちが すくわれました。
การกระทำอย่างกล้าหาญของเขา ได้ช่วยชีวิตคนจำนวนมาก

彼は 勇敢に 戦争で 戦いました。
かれは ゆうかんに せんそうで たたかいました。
เขาสู้รบในสงครามอย่างกล้าหาญ

 

優秀な(ゆうしゅうな) เก่ง ยอดเยี่ยมこの日本語学校には 優秀な 先生が たくさん います。
このにほんごがっこうには ゆうしゅうな せんせいが たくさん います。
ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนี้มีอาจารย์เก่งๆอยู่เยอะ

優秀な 専門医を 紹介して下さい。
ゆうしゅうな せんもんいを しょうかいしてください。
ช่วยกรุณาแนะนําหมอเฉพาะทางที่เก่งๆหน่อยได้ไหมครับ

่この大学の 学生は 皆 優秀です。
このだいがくの がくせいは みんな ゆうしゅうです。
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้เก่งกันทุกคน

 

 

เสียง よ

陽気な(ようきな)เบิกบาน ร่าเริง彼は 陽気な 人です。
かれは ようきな ひとです。
เขาเป็นคนร่าเริง

皆 陽気に 歌っています。
みんな ようきに うたっています。
ทุกคนกำลังร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน เบิกบานใจ

 

 

 
แถว ら
 

 

เสียง ら

乱暴な(らんぼうな) รุนแรง หยาบคาย乱暴な 人ですね。
らんぼうな ひとですね。
เป็นคนชอบความรุนแรง

乱暴な 言葉を 使うな。
らんぼうな ことばを つかうな。
อย่าใช้คําที่มันหยาบคายรุนแรง

タイは 乱暴な 運転をする人が 多いですね。
タイは らんぼうな うんてんをするひとが おおいですね。
ประเทศไทยมีคนเยอะที่ขับรถรุนแรงน่ากลัว(=ไม่มีมารยาท) เนาะ

 

 

เสียง り

立派な(りっぱな)น่านับถือ งดงาม ดี彼女は 将来 立派な 先生になるに 違いない。
かのじょは しょうらい りっぱな せんせいになるに ちがいない。
อนาคตเธอต้องได้เป็นอาจารย์ที่น่านับถือแน่นอน

立派な 贈り物を どうも ありがとう ございました。
りっぱな おくりものを どうも ありがとう ございました。
ขอบคุณมากสำหรับของขวัญที่ดีมากวิเศษมากอย่างนี้

古い家を 建て直したら、立派に なりました。
ふるいいえを たてなおしたら、りっぱに なりました。
หลังจากรื้อบ้านเก่าแล้วสร้างใหม่ บ้านดูดีขึ้นสวยขึ้นมาก

22歳は もう 立派な 大人です。
22さいは もう りっぱな おとなです。
อายุ 22 ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว

 

 

เสียง る

ルーズな ไม่ตรงเวลา หละหลวม彼は 時間に ルーズな人です。
かれは じかんに ルーズなひとです。
เขาเป็นคนไม่ตรงเวลา (หละหลวมต่อเรื่องเวลา)

私は 時間や お金に ルーズな人が 嫌いだ。
わたしは じかんや おかねに ルーズなひとが きらいだ。
ฉันเกลียดคนที่ไม่ตรงต่อเวลาแล้วก็หละหลวมเรื่องการใช้เงิน

ルーズな やり方は 避けましょう。
ルーズな やりかたは さけましょう。
หลีกเลี่ยงวิธีการที่มันหละหลวมกันนะ

 

 

เสียง れ

冷酷な(れいこくな)ทารุณ โหดร้าย彼は 冷酷な 男です。
かれは れいこくな おとこです。
เขาเป็นผู้ชายที่โหดร้ายมาก

彼は 冷酷な 人ですから、好きじゃないです。
かれは れいこくな ひとですから、すきじゃないです。
เพราะว่าเขาเป็นคนที่โหดร้ายมาก ฉันไม่ชอบ

 

冷静な(れいせいな)เงียบสงบ ใจเย็น รอบคอบ彼は 冷静な 人です。
かれは れいせいな ひとです。
เขาเป็นคนใจเย็น

社長は 冷静な 判断力を もっている 人です。
しゃちょうは れいせいな はんだんりょくを もっている ひとです。
ผู้จัดการเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรต่ออะไรได้อย่างใจเย็น

もう 少し 冷静になって、この 問題について 考えましょう。
もう すこし れいせいになって、この もんだいについて かんがえましょう。
พยายามใจเย็นกันลงอีกนิด แล้วมาช่วยกันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันใหม่ดีกว่านะ

 

 

เสียง ろ

碌な(ろくな)ไม่เป็นที่พอใจ ใช้ไม่ได้ แย่今日は ろくな ことが ひとつも なかった。
きょうは ろくな ことが ひとつも なかった。
วันนี้ไม่มีเรื่องที่น่าพอใจเลยซักเรื่อง(วันนี้ไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยซักเรื่อง)

この 町には ろくな ホテルが ない。
この まちには ろくな ホテルが ない。
ในเมืองนี้ไม่มีโรงแรมที่ดีๆดูแล้วน่าพอใจเลย

昨日 ろくに 寝ませんでした。
きのう ろくに ねませんでした。
เมื่อวานนอนหลับแบบไม่เป็นที่พอใจ(นอนไม่เพียงพอ)
 

 

ロマンチックな โรแมนติกローマは すごく ロマンチックな 町です。
ローマは すごく ロマンチックな まちです。
โรมเป็นเมืองที่โรแมนติกมาก

この レストランは ロマンチックで いいですね。
ร้านอาหารนี้โรแมนติกดีเนาะ

彼は 大変 ロマンチックな人です。
かれは たいへん ロマンチックな人です。
เขาเป็นคนที่โรแมนติกมาก

 

 

 
แถว わ
 

 

เสียง わ

我が儘な(わがままな)เอาแต่ใจตนเอง เห็นแก่ตัวわがままな 人とは 付き合いたくないです。
わがままな ひととは つきあいたくないです。
ยังอยากคบกับคนที่เห็นแก่ตัว

彼は わがままで、付き合いにくい 人です。
かれは わがままで、つきあいにくい ひとです。
เพราะว่าเขาเอาแต่ใจตัวเอง ดังนั้นเป็นคนคบยาก

彼女は わがままに 育てられました。
かのじょは わがままに そだてられました。
เธอถูกเลี้ยงดูมาแบบเอาแต่ใจตัวเอง

 

僅かな(わずかな)นิดหน่อย เล็กน้อย わずかな 給料で 生活しています。
わずかな きゅうりょうで せいかつしています。
ฉันใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนเพียงเล็กน้อย

わずかなことで 恋人と 喧嘩してしまった。
わずかなことで こいびとと けんかしてしまった。
ทะเลาะด้วยเรื่องเล็กน้อย

終点までは 後 わずかです。
しゅうてんまでは あと わずかです。
อีกนิดหน่อยจะถึงสถานีสุดท้าย

亡くなった おじいさんのことは わずかに 覚えています。
なくなった おじいさんのことは わずかに おぼえています。
ฉันจำเรื่องเกี่ยวกับปู่ที่ตายไปแล้วได้นิดหน่อย

 

 

จบคำคุณศัพท์ な ครับ

หากหาได้เพิ่มเติมแบบมีคำอธิบายจะลงให้ใหม่นะครับไม่อยากแต่งใหม่ทั้งหมดแค่เสริมนิดหน่อยภาษาเขาก็เกือบจะวิบัติแล้ว

คำคุณศัพท์ な แถว た、な、は

แถว た
 
เสียง た

大事な(だいじな) สำคัญ

大事に 保管して 下さい。
だいじに ほかんして ください。
กรุณาเก็บรักษาเอาไว้ดีๆนะ

大事な お客さんですから、丁寧に 接して 下さい。
だいじな おきゃくさんですから、ていねいに せっして ください。
เพราะว่าเป็นลูกค้าคนสำคัญ กรุณาต้อนรับให้ดีๆ

会社にとって 大事な 時ですから、皆で 頑張りましょう。
かいしゃにとって だいじな ときですから、みんなで がんばりましょう。
เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสําหรับบริษัท พวกเรามาพยายามด้วยกันนะ

どうぞ お大事に。
どうぞ おだいじに。
กรุณาดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับ

退屈な(たいくつな)น่าเบื่อ (เพราะไม่มีอะไรจะทํา)

今日は やることが なくて、退屈です。
きょうは やることが なくて、たいくつです。
วันนี้ไม่มีอะไรทำ จึงน่าเบื่อ

退屈な 生活ですね。
たいくつな せいかつですね。
เป็นชีวิตที่น่าเบื่อ

大切な(たいせつな)สำคัญ

これは 大切な 本です。
これは たいせつな ほんです。
นี่เป็นหนังสือสำคัญ

お金は 大切です。
おかねは たいせつです。
เงินเป็นสิ่งสำคัญ

パスポートは 大切ですから、無くさないで 下さい。
パスポートは たいせつですから、なくさないで ください。
เพราะว่าหนังสือเดินทางเป็นของสำคัญ กรุณาอย่าทำหาย

恋人から もらった マフラーを 大切に しています。
こいびとから もらった マフラーを たいせつに しています。
เก็บผ้าพันคอที่ได้รับจากแฟนเอาไว้เป็นอย่างดี

大胆な(だいたんな)กล้า ไม่กลัว ไม่กลัวสายตาประชาชี

大胆な ことを する人だね。
だいたんな ことを するひとだね。
เขาเป็นคนที่ทำเรื่องกล้าเนาะ

彼女は いつも 大胆な格好を している。
かのじょは いつも だいたんなかっこうを している。
เธอมักจะแต่งตัวแบบไม่กลัวสายตาชาวบ้านเสมอ(แต่งตัวเปรี้ยว วาบหวิว โป้)

これは とても 大胆な水着です。
これは とても だいたんなみずぎです。
นี่เป็นชุดว่ายนํ้าที่โป้มาก(ต้องการความกล้ามาก คนกล้าเท่านั้นที่ใส่ได้)

大変な(たいへんな) ลำบาก (เรื่อง)ใหญ่โต

大変ですね。
たいへんですね。
ลําบากแย่เลยเนาะ

仕事が 忙しくて、大変です。
しごとが いそがしくて、たいへんです。
เพราะว่างานยุ่ง ลำบากมาก

会社が 火事に なって、大変なことに なりました。
かいしゃが かじに なって、たいへんな ことに なりました。
เกิดไฟไหม้บริษัท ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมาก

平らな(たいらな)ราบเรียบ แบน

昔の人は 地球が 平らだと 信じていました。
むかしのひとは ちきゅうが たいらだと しんじていました。
คนสมัยก่อนเชื่อว่าโลกแบน

平らな 道が ずっと 続いています。
たいらな みちが ずっと つづいています。
ถนนสายนี้เรียบ(ไม่มีเนิน)ตลอดทาง

小山を 平らにして、家を 建てます。
こやまを たいらにして、いえを たてます。
จะทำเนินเขานี้ให้เรียบ แล้วจะสร้างบ้าน

駄目な(だめな)ไม่ดี ไม่ได้ ไม่ประสบผลสําเร็จ

宿題を しなければ 駄目ですよ。
しゅくだいを しなければ だめですよ。
ถ้าไม่ทำการบ้านไม่ดีนะ(ต้องทำการบ้านนะ)

頑張りましたけど、駄目でした。
がんばりましたけど、だめでした。
พยายามแล้วแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ

雨で 旅行が 駄目に なりました。
あめで りょこうが だめに なりました。
เพราะว่าฝนตกจึงไปเที่ยวไม่ได้(ยกเลิกการไปเที่ยว)

単純な(たんじゅんな) ง่าย ไม่ซับซ้อน

とても 単純だ。
とても たんじゅんだ。
ง่ายมาก

これは 最も 単純な方法です。
これは もっとも たんじゅんなほうほうです。
นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้ว

単純に 考えると、以下の ように なります。
たんじゅんに かんがえると いかの ように なります。
ถ้าคิดง่ายๆ ก็คือเรื่องดังต่อไปนี้

 

 

เสียง ち

知的な(ちてきな) ทางปัญญา ฉลาด มีความรู้

彼は 知的な 顔を していますね。
かれは ちてきな かおを していますね。
เขาหน้าตาเหมือนคนฉลาด

彼女は 知的な 人に 見えますけど、実際は どんな 人なのか 分りません。
かのじょは ちてきな ひとに みえますけど、じっさいは どんな ひとなのか わかりません。
เธอดูเหมือนเป็นคนมีความรู้ แต่จริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคนแบบไหน

 

つ  ไม่มีครับ

 

 

เสียง て

丁寧な(ていねいな) สุภาพ ละเอียด ปราณีต

彼女は とても 丁寧な 人です。
かのじょは とても ていねいな ひとです。
เขาเป็นคนสุภาพมาก

丁寧に 話して 下さい。
ていねいに はなして ください。
กรุณาพูดกันอย่างสุภาพ

丁寧に 説明します。
ていねいに せつめいします。
อธิบายอย่างละเอียด

適正な(てきせいな) เหมาะสม

適正な 判断だと 思います。
てきせいな はんだんだと おもいます。
คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสม

適切な(てきせつな) เหมาะสม

彼女の 答えは 適切です。
かのじょの こたえは てきせつです。
คำตอบของเธอเหมาะสม

適切な 言葉が 見つからない。
てきせつな ことばが みつからない。
หาคำที่เหมาะสมไม่ได้(ไม่รู้จะอธิบายยังไง)

適当な(てきとうな)เหมาะสม ส่งเดช มั่ว ไม่รับผิดชอบ

これは 子供に 適当な 本です。
これは こどもに てきとうな ほんです。
นี่เป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับเด็ก

彼は この 仕事に 適当な 人じゃないと 思います。
かれは この しごとに てきとうな ひとじゃないと おもいます。
ฉันคิดว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้

彼は 適当な ことを 言う 人です。
かれは てきとうな ことを いう ひとです。
เขาเป็นคนที่พูดจาส่งเดช

適当に 書きました。
てきとうに かきました。
ก็เขียนไปแบบมั่วๆ

**ความหมายหลังไม่แน่ใจเท่าไรนะเขาว่ามาผมก็ว่าไป  คิดว่าความหมายในทางที่ดีจะถูกต้องกว่า  ถ้าดูจากตอนสอบน่ะครับ

 

 

เสียง と

得意な(とくいな) ถนัด

彼は スポーツが 得意です。
かれは スポーツが とくいです。
เขาถนัดกีฬา

あなたの 得意な 料理は 何ですか。
あなたの とくいな りょうりは なんですか。
อาหารที่คุณถนัดคืออะไร

 

 

แถว な
 

 

เสียง な

和やかな(なごやかな) เงียบ สงบ อ่อนโยน

和やかな 町で 暮らしたいです。
なごやかな まちで くらしたいです。
อยากอาศัยในเมืองที่สงบเงียบ

このような 和やかな 雰囲気は いいですね。
このような なごやかな ふんいきは いいですね。
บรรยากาศสงบเงียบแบบนี้ดีเนาะ

滑らかな(なめらかな)ราบรื่น เรียบ ไม่สะดุด เนียน

赤ちゃんのような 滑らかな 肌を していますね。
あかちゃんのような なめらかな はだを していますね。
มีผิวเนียนเหมือนเด็กจังเลย

すべて 滑らかに 進んで、よかったですね。
すべて なめらかに すすんで、よかったですね。
ดีเนาะ..ที่ทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่น(ไม่มีปัญหา)

彼の 日本語は 大変 滑らかです。
かれの にほんごは たいへん なめらかです。
ภาษาญี่ปุ่นของเขาเรียบมาก(พูดได้ดี ราบรื่น ไม่มีสะดุด)
 

 

 

เสียง に

賑やかな(にぎやかな) ครึกครื้น อึกทึก

東京は 賑やかな町です。
とうきょうは にぎやかな まちです。
เมืองโตเกียวเป็นเมืองที่เสียงดัง

ิバンコクは 賑やかで、人が 多いです。
バンコクは にぎやかで、ひとが おおいです。
กรุงเทพฯครึกครื้นและมีคนมาก

苦手な(にがてな) ไม่เก่ง ไม่ถนัด ไม่สันทัด ไม่ถูก(กับ)

私は スポーツが 苦手です。
わたしは スポーツが にがてです。
ฉันเล่นกีฬาไม่เก่ง

人の 前で 話すのは 苦手です。
ひとの まえで はなすのは にがてです。
ฉันพูดต่อหน้าคนอื่นไม่เก่ง

私は 犬が 苦手です。
わたし いぬが にがてです。
ฉันไม่ถูกกับสุนัข

 

 

ぬ ไม่มีครับ

 

เสียง ね

熱心な(ねっしんな)กระตือรือร้น ตั้งอกตั้งใจ ขมักเขม้น

彼は 仕事が 熱心な 人です。
かれは しごとが ねっしんな ひとです。
เขาเป็นคนที่กระตือรือร้นในการทำงาน

子供は 熱心に 勉強しています。
こどもは ねっしんに べんきょうしています。
เด็กๆกำลังเรียนกันอย่างขมักเขม้น

彼女は 熱心ですから、成功すると 思います。
かのじょは ねっしんですから、せいこうすると おもいます。
เพราะว่าเธอเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ดังนั้นคิดว่าเธอคงจะประสบความสำเร็จ

 

 

 

เสียง の

長閑な(のどかな) เงียบสงบ

長閑な 日に 散歩に 行くのが 好きです。
のどかな ひに さんぽに いくのが すきです。
ชอบไปเดินเล่นในวันที่เงียบสงบ

昨日は 長閑な いい天気でした。
きのうは のどかな いいてんきでした。
เมื่อวานอากาศเงียบสงบดีมาก

 

แถว は
 

 

เสียง は

派手な(はでな)ฉูดฉาด

社長は 今日 派手な ネクタイを しています。
しゃちょうは きょう はでな ネクタイを しています。
วันนี้ผู้จัดการใส่เน็คไทค์สีฉูดฉาด

派手な タイプの 人は 好きじゃないです。
はでな タイプの ひとは すきじゃないです。
ฉันไม่ชอบคนที่แต่งตัวฉูดฉาด

彼女は 派手に お金を 使っています。
かのじょは はでに おかねを つかっています。
เธอใช้เงินฉูดฉาด(ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย)

薄情な(はくじょうな)ใจดํา เย็นชา

恋人を 捨てるなんて、彼は 薄情だ。
こいびとを すてるなんて、かれは はくじょうだ。
ทิ้งแฟนได้ เขานี่เป็นคนใจดําจริงๆ

彼は 困っている 友達を 見捨てるほど 薄情な 人です。
かれは こまっている ともだちを みすてるほど はくじょうな ひとです。
เขาเป็นคนที่ใจดํามาก ขนาดทิ้งเพื่อนที่กําลังมีปัญหาได้(ไม่ยอมช่วยเหลือเพื่อน)

華やかな(はなやかな)วิจิตรงดงาม สวยหรู

華やかな 結婚式でしたね。
はなやかな けっこんしきでしたね。
เป็นพิธีแต่งงานที่วิจิตรงดงามมาก

彼女は 華やかな 生活を 送っています。
かのじょは はなやかな せいかつを おくっています。
เธอใช้ชีวิตที่หรูหรา
 

ハンサムな หล่อ

山田さんは ハンサムですね。
やまださんは ハンサムですね。
คุณยามาดะหล่อเนาะ

ハンサムな人より、優しい人の 方が 好きです。
ハンサムなひとより、やさしいひとの ほうが すきです。
ชอบคนใจดีมากกว่าคนหล่อ

山田さんは ハンサムで、金持ちです。
やまださんは ハンサムで、かねもちです。
คุณยามาดะเป็นคนหล่อแล้วก็รวย

 

เสียง ひ

悲惨な(ひさんな)น่าสมเพชเวทนา น่ากลัว

世の中には 悲惨な 生活を している人が たくさん います。
よのなかには ひさんな せいかつを しているひとが たくさん います。
ในโลกนี้ยังมีคนอีกมากที่มีชีวิตน่าสมเพชเวทนา

私は あのような 悲惨な光景を 見たことが ない。
わたしは あのような ひさんなこうけいを みたことが ない。
ฉันไม่เคยเห็นภาพที่น่ากลัว(น่าสมเพช)อย่างนั้นมาก่อนเลย

おじいさんが 戦争の 悲惨さを 話してくれた。
おじいさんが せんそうの ひさんさを はなしてくれた。
คุณตาเล่าเรื่องที่น่ากลัวของสงครามให้ฟัง 

暇な(ひまな) ว่าง

明日は 休みですから、暇です。
あしたは やすみですから、ひまです。
เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุด จึงว่าง

暇な時、デートをしたり 友達と 飲みに 行ったり します。
ひまなとき、デートを したり ともだちと のみに いったり します。
เวลาว่างๆ จะไปเดทกับแฟนบ้าง ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆบ้าง

今週は 暇じゃないですから、カラオケは 来週に しませんか。
こんしゅうは ひまじゃないですから、カラオケは らいしゅうに しませんか。
เพราะว่าอาทิตย์นี้ไม่ว่าง คาราโอเกะเอาไว้ไปอาทิตย์หน้ากันไหม
 

皮肉な(ひにくな)พูดถากถาง พูดประชด พูดเสียดสี

皮肉なことを 言わないで 下さい。
ひにくなことを いわないで ください。
กรุณาอย่าพูดเสียดสี

彼は 私に対して いつも 皮肉を 言うので、好きじゃないです。
かれは わたしにたいして いつも ひにくを いうので、すきじゃないです。 
เพราะเขาพูดประชดฉันเสมอ ดังนั้นฉันจึงไม่ค่อยชอบเขา
 

 

 

 

เสียง ふ

不安(ふあんな) กังวล ไม่สบายใจ

戦争のため、不安な 毎日を 送っています。
せんそうのため、ふあんな まいにちを おくっています。
เนื่องจากสงคราม ฉันใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความวิตกกังวล

彼の 顔を 見て 不安に なりました。
かれの かおを みて ふあんに なりました。
พอได้เห็นหน้าเขา ฉันรู้สึกเริ่มเป็นกังวล

不気味な(ぶきみな) น่ากลัว น่าขนลุก

真夜中に 不気味な 音が しました。
まよなかに ぶきみな おとが しました。
ตอนดึกมีเสียงแปลกๆน่ากลัว

鳥肌が 立つほど 不気味な 話です。
とりはだが たつほど ぶきみな はなしです。
เป็นเรื่องที่น่ากลัวจนขนลุก
 

複雑な(ふくざつな)ยุ่งยาก ซับซ้อน

この コンピュータ プログラムは 操作が 複雑です。
この コンピュータ プログラムは そうさが ふくざつです。
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้มีวิธีใช้ที่ยุ่งยากซับซ้อน

複雑な 話ですね。
ふくざつな はなしですね。
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเนาะ

不公平な(ふこうへいな)ไม่ยุติธรรม

不公平です。
ふこうへいです。
ไม่ยุติธรรม

不公平な 扱いを しないで 下さい。
ふこうへいな あつかいを しないで ください。
กรุณาอย่าลำเอียง(ไม่ยุติธรรม)

不思議な(ふしぎな)วิเศษ มหัศจรรย์ แปลกประหลาด

ドラえもんは 不思議な ポケットが あります。
ドラえもんは ふしぎな ポケットが あります。
โดราเอมอนมีกระเป๋าวิเศษ

不思議な 夢を 見ました。
ふしぎな ゆめを みました。
ฝันแปลกๆ

彼が どうやって 助かったのか、不思議ですね。
かれが どうやって たすかったのか、ふしぎですね。
น่าอัศจรรย์มาก ไม่รู้ว่าเขารอด(ชีวิต)มาได้ยังไง

不便な(ふべんな)ไม่สะดวก

車が ありませんので、不便です。
くるまが ありませんので、ふべんです。
เพราะว่าไม่มีรถยนต์ ดังนั้นจึงไม่สะดวก

周りに 何も ありませんので、生活が 不便です。
まわりに なにも ありませんので、せいかつが ふべんです。
แถวๆนี้ไม่มีอะไรเลย ดังนั้นการใช้ชีวิตจึงไม่ค่อยสะดวกสบาย

 

 

เสียง へ

平凡な(へいぼんな)ธรรมดา เรียบง่าย

私は 平凡な 会社員です。
わたしは へいぼんな かいしゃいんです。
ฉันเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาๆ

平凡な 暮らしですが、私は 幸せだと 思っています。
へいぼんな くらしですが、わたしは しあわせだと おもっています。
เป็นชีวิตที่ธรรมดาๆ แต่ฉันคิดว่ามีความสุข

平和な(へいわな) สงบสุข สันติสุข

私は 平和な 世界を 望んでいます。
わたしは へいわな せかいを のぞんでいます。
ฉันปรารถนาอยากให้โลกมีสันติสุข

平和な 家庭で 育って、神様に 感謝しています。
へいわな かていで そだって、かみさまに かんしゃしています。
ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ฉันเติบโตในครอบครัวที่สงบสุข

平和に 暮らしたいです。
へいわに くらしたいです。
อยากมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข

下手な(へたな)ไม่เก่ง

私は スポーツが 下手です。
わたしは スポーツが へたです。
ฉันเล่นกีฬาไม่เก่ง

私は 話が 下手です。
わたしは はなしが へたです。
ฉันพูดไม่เก่ง

最近 日本語を 使っていませんので、下手に なりました。
さいきん にほんごを つかっていませんので、へたに なりました。
เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นภาษาญี่ปุ่นจึงแย่ลง

変な(へんな)แปลก ประหลาด

彼は 今日 様子が 変です。
かれは きょう ようすが へんです。
วันนี้เขาดูแปลกไป

変な 所に 行かないで 下さい。
へんな ところに いかないで ください。
กรุณาอย่าไปที่แปลกๆ

学校の 前に 変な 人が うろうろしています。
がっこうの まえに へんな ひとが うろうろしています。
มีคนท่าทางแปลกๆ เดินไปเดินมาอยู่ข้างหน้าโรงเรียน

便利な(べんりな)สะดวก

新幹線は 早くて、便利です。
しんかんせんは はやくて、べんりです。
รถด่วนชิงคันเซ็นเร็วและสะดวก

彼女は 便利な ところに 住んでいます。
かのじょは べんりな ところに すんでいます。
เธออาศัยอยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบาย

地下鉄が 出来て、便利に なりました。
ちかてつが できて、べんりに なりました。
หลังจากมีรถไฟใต้ดินแล้วทำให้สะดวกขึ้น

 

 

เสียง ほ

朗らかな(ほがらかな)ร่าเริง เบิกบาน อารมณ์ดี

彼女は とても 朗らかな 人です。
かのじょは とても ほがらかな ひとです。
เธอเป็นคนร่าเริงมาก

คำคุณศัพท์ な แถว あ、か、さ


มาต่อกันด้วยคำคุณศัพท์  な  ซึ่งจะว่าไปแล้วมีไม่เยอะเหมือนคำคุณศัพท์  い  แต่ต้องจดจำไว้ให้ดีเหมือนเดิมครับ
เริ่มกันเลยดีกว่านะ 
 

แถว あ
 

 
เสียง あ

鮮やかな(あざやかな )(สี)สด สวยงาม

私は 鮮やかな 色が 好きです。
わたしは あざやかな いろが すきです。
ฉันชอบสีสดๆ

彼女の 鮮やかな 舞に 感動しました。
かのじょの あざやかな まいに かんどうしました。
รู้สึกประทับใจในลีลาการเต้นรำที่สวยงามของเธอ

新たな(あらたな)ใหม่

過去を 忘れて、新たな 人生を 始めたい。
かこを わすれて、あらたな じんせいを はじめたい。
อยากลืมอดีต แล้วเริ่มชีวิตใหม่

駅の 近くに 新たに デパートが できました。
えきの ちかくに あらたに デパートが できました。
ใกล้ๆสถานีรถไฟ มีห้างสรรพสินค้าโผล่ขึ้นมาใหม่

安全な(あんぜんな)ปลอดภัย

安全第一。
あんぜんだいいち。
ปลอดภัยไว้ก่อน

安全な ところに 住みたいです。
あんぜんな ところに すみたいです。
ฉันอยากอาศัยอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

飛行機は 安全な 乗り物です。
ひこうきは あんぜんな のりものです。
เครื่องบินเป็นยานพาหนะที่ปลอดภัย

 

 

เสียง い

色々「な」(いろいろ「な」) หลาย~ หลายสิ่งหลายอย่าง

色々 あります。
いろいろ あります。
มีหลายอย่าง

日本の 色々な ところに 遊びに 行きたいです。
にほんの いろいろな ところに あそびに いきたいです。
อยากไปเที่ยวหลายๆแห่งในญี่ปุ่น

ここでは 色々な 国の 人が 働いています。
ここでは いろいろな くにの ひとが はたらいています。
ที่นี่มีคนจากหลายประเทศทำงานอยู่

ドラえもんは 「どこでも ドア」を 使って、色々な ところに 行きます。
ドラえもんは 「どこでも ドア」を つかって、いろいろな ところに いきます。
โดราเอมอนไปหลายต่อหลายแห่งโดยใช้ ประตูไปที่ไหนก็ได้ 
**ในภาษาพูดบางทีใช้ 色んな

意外な(いがいな) เกินความคาดหมาย มิได้คาดไว้ ผิดคาด

意外な 結果に なりましたね。
いがいな けっかに なりましたね。
เป็นผลลัพธ์ที่ผิดคาดเนาะ

意外な ところで 会いましたね。
いがいな ところで あいましたね。
ไม่คิดว่าจะได้พบคุณที่นี่(เจอกันในที่ที่ไม่คาดว่าจะได้เจอ)

彼女が 彼の プロポーズを 断るとは 意外でした。
かのじょが かれの プロポーズを ことわるとは いがいでした。
เป็นเรื่องที่ผิดคาด ที่เธอปฏิเสธการขอแต่งงานของเขา

嫌な(いやな)ไม่ชอบ ไม่เอา เกลียด

彼は 本当に 嫌な 人ですね。
かれは ほんとうに いやな ひとですね。
เขาเป็นคนน่ารังเกียจจริงๆเลย

バンコクは 人が 多いですから、嫌です。
バンコクは ひとが おおいですから、いやです。
เพราะว่ากรุงเทพฯมีคนเยอะ ฉันไม่ชอบ

彼は 田舎の 生活が 嫌に なりました。
かれは いなかの せいかつが いやに なりました。
เขาเริ่มไม่ชอบชีวิตในชนบทแล้ว

いんちきな ไม่จริง ปลอม ไม่น่าเชื่อ

彼の 話は いんちきです。信じないで 下さい。
かれの はなしは いんちきです。しんじないで ください。
เรื่องที่เขาพูดไม่เป็นความจริง(ไม่น่าเชื่อ) กรุณาอย่าเชื่อ

いんちきな 歌手だ。
いんちきな かしゅだ。
เขาไม่ใช่นักร้องจริง

 

 

เสียง う

薄っぺらな(うすっぺらな) บาง น้อย ไม่มาก

彼女は 薄っぺらな 座布団に 座った。
かのじょは うすっぺらな ざぶとんに すわった。
เธอนั่งบนเบาะรองนั่งที่บางๆ

彼の コンピュータの 知識は 薄っぺらです。
かれの コンピュータの ちしきは うすっぺらです。
เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์น้อย

空ろな・虚ろな(うつろな) กลวง เป็นโพลง ว่างเปล่า

彼は うつろな 目で 私を 見ました。
かれは うつろな めで わたしを みました。
เขามองฉันด้วยสายตาที่เหมื่อลอย(สายตาไม่มีอารมณ์อะไรเลย)

彼は うつろな 表情で 私を 見ました。
かれは うつろな ひょうじょうで わたしを みました。
เขามองดูฉันอย่างไม่มีความรู้สึก(ความรู้สึกว่างเปล่า)

 

เสียง え ไปถามร้านขายยามา  เขาว่าไม่มีหรอก  หากใครเจอก็บอกผมด้วยผมจะไปทวงสัญญากับคนที่ร้าน 

เสียง お

大きな(おおきな) ใหญ่

タイでは、 汚職は 大きな問題です。
タイでは、 おしょくは おおきなもんだいです。
การคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในประเทศไทย

私の 車は あの 大きな木の 前です。
わたしの くるまは あの おおきなきの まえです。
รถยนต์ของฉันจอดอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่ต้นโน้น

大きな 顔をして よく そんな ことが 言えるね。
おおきな かおをして よく そんな ことが いえるね。
คุณพูดเรื่องแบบนั้นได้อย่างหน้าตาเฉยเลยเนาะ(เบ่งหน้าพูดมาได้อย่างไร)

大きな お世話だ。
おおきな おせわだ。
ไม่ใช่เรื่องของคุณ(ยุ่งเกี่ยวมากเกินไป)

おっちょこちょいな   ซุ่มซ่าม กระโดกกระเดก

彼女は 結構 おっちょこちょいな人です。
かれじょは けっこう おっちょこちょいなひとです。
เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างกระโดกกระเดกพอสมควรเลยละ

彼女は ちょっと おっちょこちょいなところが ある。
かのじょは ちょっと おっちょこちょいなところが ある。
เธอก็มีนิสัยซุ่มซ่ามบ้างเหมือนกัน

彼は 子供の 頃、 凄く 明るくて おっちょこちょいだったそうです。
かれは こどもの ころ、 すごく あかるくて おっちょこちょいだったそうです。
ได้ยินมาว่าสมัยเป็นเด็ก เขาเป็นเด็กที่ร่าเริง กระโดกกระเดกซุ่มซ่ามมาก

穏やかな(おだやかな) เงียบ สงบ อ่อนโยน

この島の 気候は 穏やかで、 暮らしやすいです。
このしまの きこうは おだやかで、 くらしやすいです。
อากาศบนกาะนี้สบายๆ(ไม่ร้อนไม่หนาว ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง) น่าอยู่

今日は 穏やかな いい天気ですね。
きょうは おだやかな いいてんきですね。
วันนี้อากาศดีเนาะ(ไม่ร้อนไม่หนาว ไม่ครึ้มฟ้าครึ้มฝน)

彼女は 穏やかな 人ですから、 話しやすいですよ。
かのじょは おだやかな ひとですから、 はなしやすいですよ。
เพราะเธอเป็นคนอ่อนโยน คุยง่ายครับ

 

 

 

 

แถว か
 

เสียง か

微な(かすかな ) แว่วๆ สลัวๆ นิดๆ ลางๆ น้อยนิด

微かな 鐘の 音が 聞こえてきます。
かすかな かねの おとが きこえてきます。
ได้ยินเสียงระฆังแว่วๆ

微かな 光を 頼りに 夜の 道を 歩きました。
かすかな ひかりを たよりに よるの みちを あるきました。
ฉันเดินบนถนนตอนกลางคืนด้วยแสงสลัวๆ

駄目だと 思いながらも、まだ 微かな 希望を もっています。
だめだと おもいながらも、まだ かすかな きぼうを もっています。
ถึงแม้จะคิดว่าคงไม่ได้แล้ว แต่ก็ยังมีหวังนิดๆ

子供の 頃の ことを 微かに 覚えています。
こどもの ころの ことを かすかに おぼえています。
จำเรื่องราวสมัยเมื่อตอนเป็นเด็กได้ลางๆ

簡単な(かんたんな) ง่าย

試験は とても 簡単でした。
しけんは とても かんたんでした。
ข้อสอบง่ายมาก

時間が あまり ありませんから、簡単な 食事を しましょう。
じかんが あまり ありませんから、かんたんな しょくじを しましょう。
เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา ดังนั้นทานอะไรแบบง่ายๆกันเถอะ

このゲームは 簡単すぎるので、あまり 面白くない。
このゲームは かんたんすぎるので、あまり おもしろくない。
เกมนี้ง่ายเกินไป ไม่ค่อยสนุก

過酷な(かこくな) โหดมาก เข้มงวดมาก

過酷な 訓練を 受けました。
かこくな くんれんを うけました。
ฉันได้รับการฝึกที่โหดมาก

過酷な 労働条件でも、お金が ほしいですから、働きます。
かこくな ろうどうじょうけんでも、おかねが ほしいですから、はたらきます。
ถึงแม้จะเป็นเงื่อนไขการทำงานที่โหดมาก แต่เพราะอยากได้เงินดังนั้นคิดว่าจะทำงาน

 

 

 

เสียง き

危険な(きけんな) อันตราย

危険ですから、入らないで 下さい。
きけんですから、はいらないで ください。
มันอันตราย ดังนั้นกรุณาอย่าเข้าไป

彼は 危険な 人物です。
かれは きけんな じんぶつです。
เขาเป็นคนอันตราย

火遊びは 危険です。
ひあそびは きけんです。
การเล่นกับไฟอันตราย

警察のような 危険な 仕事は 嫌です。
けいさつのような きけんな しごとは いやです。
ฉันไม่ชอบงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายเหมือนตำรวจ

几帳面な(きちょうめんな) เรียบร้อย เป็นระเบียบ

彼は 几帳面ですから、仕事しやすいです。
かれは きちょうめんですから、しごとしやすいです。
เพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นระเบียบ ดังนั้นทำงานกับเขาง่าย

彼女は 何でも 几帳面に やる人です。
かのじょは なんでも きちょうめんに やるひとです。
เธอเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําอะไรจะทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

急な(きゅうな) ด่วน กระทันหัน ชัน

この辺は とても 急な坂です。
このへんは とても きゅうなさかです。
แถวนี้ เนินชันมาก

急な 出来事で、どうすれば いいか 分りません。
きゅうな できごとで、どうすれば いいか わかりません。
ไม่รู้จะทำยังไงดี เพราะเหตุการณ์มันทันด่วนมาก

急に 別れを 告げられて、ショックです。
きゅうに わかれを つげられて、ショックです。
ฉันตกใจมาก เพราะถูกบอกเลิกแบบกะทันหัน

急激な(きゅうげきな) อย่างรวดเร็ว

夜に なると、温度は 急激に 下がります。
よるに なると、おんどは きゅうげきに さがります。
พอตกกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว

ダイエットして急激に痩せると、皮膚がたるんでしまうそうですよ。
ダイエットしてきゅうげきにやせると、ひふがたるんでしまうそうですよ。
เห็นบอกกันว่าถ้าผอมลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการลดความอ้อน ผิวจะย่นนะรู้เปล่า

急速な(きゅうそくな) อย่างรวดเร็ว

科学が 急速な 進歩を 遂げた。
かがくが きゅうそくな しんぽを とげた。
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

気温が 急速に 上昇した。
きおんが きゅうそくに じょうしょうした。
อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

強力な(きょうりょくな) แข็งแกร่ง แรง มีพลังมาก

日本は 強力な 経済力を 持つように なった。
にほんは きょうりょくな けいざいりょくを もつように なった。
ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มีพลังทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

この車は エンジンが 強力です。
このくるまは エンジンが きょうりょくです。
รถคันนี้เครื่องแรง

彼は 強力なパンチ力を 持っている。
かれは きょうりょくなパンチりょくを もっている。
เขามีพลังหมัดที่หนักมาก

嫌いな(きらいな) เกลียด ไม่ชอบ

私は 彼が 嫌いです。
わたしは かれが きらいです。
ฉันเกลียดเขา

嫌いな 食べ物が ありますか。
きらいな たべものが ありますか。
มีอาหารที่คุณเกลียดไหม

犬に 噛まれて、犬が 嫌いに なりました。
いぬに かまえれて、いぬが きらいに なりました。
ตั้งแต่ฉันถูกสุนัขกัด ฉันเกลียดสุนัข

彼は 朝 早く 起きるのが 大嫌いです。
かれは あさ 早く おきるのが だいきらいです。
เขาเกลียดการตื่นเช้าเป็นอย่างมาก

綺麗な(きれいな) สวย สะอาด หมดจด

彼女は 綺麗な 人です。
かのじょは きれいな ひとです。
้เธอเป็นคนสวย

京都は とても 綺麗な 町です。
きょうとは とても きれいな まちです。
เกียวโตเป็นเมืองที่สวยมาก

加藤さんは 綺麗に なりました。
かとうさんは きれいに なりました。
คุณคาโต้สวยขึ้น

部屋を 綺麗に しましょう。
へやを きれいに しましょう。
ทำห้องให้สะอาดกันเถอะ
**คันจิยังมีอีกตัวครับที่ใช้กันครับ

 綺麗、奇麗

 

 

 

เสียง く

空虚な(くうきょな) ว่างเปล่า

夫を 亡くして、空虚な 生活を 送っています。
おっとを なくして、くうきょな せいかつを おくっています。
หลังจากสามีเสียชีวิต ฉันมีชีวิตอยู่อย่างว่างเปล่า

彼氏と 別れて、心は 空虚です。
かれしと わかれて、こころは くうきょです。
หลังจากเลิกกับแฟน หัวใจของฉันว่างเปล่า(เหมือนไม่มีอะไรเลย)

 

 

เสียง け

けちな ขี้เหนียว

けち!
ขี้เหนียว

あの 家族は 全員 けちです。
あの かぞくは ぜんいん けちです。
ครอบครัวนั้นขี้เหนียวกันทุกคน

彼は けちな 人ですから、寄付なんか してくれないと 思います。
かれは けちな ひとですから、きふなんか してくれないと おもいます。
เพราะว่าเขาเป็นคนขี้เหนียว ดังนั้นคิดว่าเขาคงจะไม่บริจาคอะไรแน่

下品な(げひんな) หยาบคาย

彼は 下品な 人です。
かれは げひんな ひとです。
เขาเป็นคนหยาบคาย

女性ですから、下品な 言葉を 使わないほうが いいです。
じょせいですから、げひんな ことばを つかわないほうが いいです。
เพราะว่าเป็นผู้หญิง ไม่ควรใช้คำที่หยาบคายดีกว่า

元気な(げんきな)สบายดี แข็งแรง

こんにちは。お元気ですか。
こんにちは。おげんきですか。
สวัสดี(ตอนบ่าย)ครับ สบายดีไหม

私は 元気ですから、心配しないで 下さい。
わたしは げんきですから、しんぱいしないで ください。
ฉันสบายดี ไม่ต้องเป็นห่วง

元気な赤ちゃんですね。
げんきなあかちゃんですね。
เป็นเด็ก(ทารก)ที่แข็งแรงเนาะ

 

 

เสียง こ

強引な(ごういんな) จะเอาให้ได้ จะทําให้ได้ โดยไม่สนใจ(คําทักท้วง)ของคนอื่น

強引な 人ですね。
ごういんな ひとですね。
เขาเป็นคนที่ไม่สนใจคนอื่น(อยากทําอะไรก็จะทําให้ได้)

彼は 強引に 自分の 意見を 押し付けた。
かれは ごういんに じぶんの いけんを おしつけた。
เขาพยายามจะให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดของเขาให้ได้
 

豪華な(ごうかな) หรู หรูหรา

豪華な ホテルですね。
ごうかな ホテルですね。
เป็นโรงแรมที่หรูเนาะ

こんな 豪華な 食事が できて、幸せです。
こんな ごうかな しょくじが できて、しあわせです。
ฉันมีความสุขที่ได้ทานอาหารที่หรูหราแบบนี้

 

 

 

แถว さ
 

 

เสียง さ

幸いな(さいわいな)โชคดี รู้สึกขอบคุณ

幸いなことに、誰も 怪我しなかった。
さいわいなことに、だれも けがしなかった。
เป็นเรื่องที่โชคดีมาก ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

教えて頂ければ 幸いです。
おしえていただければ さいわいです。
จะเป็นพระคุณอย่างสูงถ้าช่วยสอน(ช่วยบอก)ผมหน่อย

盛んな(さかんな)เป็นที่นิยมกันมาก

日本では 野球が 盛んです。
にほんでは やきゅうが さかんです。
ที่ญี่ปุ่น เบสบอลเป็นที่นิยมมาก

女性の 間で エアロビクスが 盛んです。
じょせいの あいだで エアロビクスが さかんです。
แอร์โรบิคเป็นที่นิยมในผู้หญิง

タイでは、 サッカーが 一番 盛んな スポーツです。
タイでは、 サッカーが いちばん さかんな スポーツです。
ที่ประเทศไทย ฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนนิยม(เล่น)มากที่สุด

些細な(ささいな)นิดหน่อย ปลีกย่อย เล็กๆน้อยๆ

些細な ことで 恋人と 喧嘩して しまった。
ささいな ことで こいびとと けんかして しまった。
ทะเลาะกับแฟนด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ(เรื่องไม่เป็นเรื่อง)

些細な ことで くよくよするな。
ささいな ことで くよくよするな。
อย่าหงุดหงิดเสียอารมณ์เพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเลย

 

เสียง し

幸せな(しあわせな) มีความสุข

今は とても 幸せです。
いまは とても しあわせです。
ตอนนี้ ฉันมีความสุขมาก

結婚して、幸せな 家庭を 持ちたいです。
けっこんして、しあわせな かていを もちたいです。
อยากแต่งงานแล้วสร้างครอบครัวที่มีความสุข(ที่อบอุ่น)

誰でも 幸せに 暮らしたいものです。
だれでも しあわせに くらしたいものです。
ใครๆก็อยากมีชีวิตที่มีความสุข

金持ちだから、幸せだとは 限らない。
かねもちだから、しあわせだとは かぎらない。
ใช่ว่าคนรวยจะมีความสุขเสมอไป

静かな(しずかな) เงียบ เงียบสงบ

京都は 静かな 町です。
きょうとは しずかな まちです。
เกียวโตเป็นเมืองที่เงียบ

京都は 静かで、綺麗な 町です。
きょうとは しずかで、きれいな まちです。
เกียวโตเป็นเมืองที่เงียบและสวย

図書館では 静かに しましょう。
としょかんでは しずかに しましょう。
ในห้องสมุด กรุณาเงียบๆกันหน่อยนะ

しなやかな อ่อนช้อย บิดงอได้

これは 大変 しなやかな踊りです。
これは たいへん しなやかなおどりです。
นี่เป็นการรําที่อ่อนช้อยมาก

体操選手の ように しなやかな体を つくりたい。
たいそうせんしゅの ように しなやかなからだを つくりたい。
อยากตัวอ่อนเหมือนพวกนักกีฬายีมนัสติก

地味な(じみな) เรียบง่าย ไม่ฉูดฉาด

彼女は 地味な人です。
かのじょは じみな ひとです。
เขาเป็นคนเรียบง่าย

葬式には 地味な 服を 着ます。
そうしきには じみな ふくを きます。
ในงานศพจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีเรียบๆ

彼は 地味に 暮らしています。
かれは じみに くらしています。
เขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
 

邪魔な(じゃまな) เกะกะ กีดขวาง

邪魔だ!
じゃまだ!
เกะกะ ออกไป อย่ามายุ่ง

仕事の 邪魔だ。どっか(どこか)に いけ
しごとの じゃまだ。 どっか(どこか)に いけ!
ฉันจะทํางาน เกะกะ จะไปไหนก็ไป!

高い建物が 邪魔に なって、私の 窓から 景色が 見えません。
たかいたてものが じゃまに なって、わたしの まどから けしきが みえません。
ตึกสูงบัง(เกะกะ) ทําให้ฉันมองไม่เห็นวิวจากหน้าต่าง

お邪魔します!
おじゃまします!
ขอรบกวนนะครับ/คะ (ใช้เวลาที่ไปเที่ยวบ้านคนอื่น )

十分な(じゅうぶんな) เพียงพอ พอ

ビールは 十分ですか。
ビールは じゅうぶんですか。
เบียร์พอไหม

私は 十分に 幸せだ。
わたしは じゅうぶんに しあわせだ。
ฉันมีความสุขมากพอแล้ว

詳細な(しょうさいな) รายละเอียด ละเอียดถี่ถ้วน

詳細な 報告書を 書いて 下さい。
しょうさいな ほうこくしょを かいて ください。
กรุณาเขียนรายงานมาให้ละเอียด

詳細に 説明して 下さい。
しょうさいに せつめいして ください。
กรุณาอธิบายให้ละเอียด

正直な(しょうじきな) ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

彼は 正直な 人です。
かれは しょうじきな ひとです。
เขาเป็นคนซื่อตรง

正直に 話して 下さい。
しょうじきに はなして ください。
กรุณาพูดตามตรง(กรุณาอย่าพูดโกหก กรุณาบอกมาตามตรง)

正直に 言うと、 私も 彼女が 好きです。
しょうじきに いうと、 わたしも かのじょが すきです。
ถ้าพูดตามตรง ผมก็ชอบเธอเหมือนกัน

正直な 意見を 聞かせて 下さい。
しょうじきな いけんを きかせて ください。
ช่วยบอกความเห็นจริงๆของคุณให้ฟังหน่อย

愛人が いるのか、正直に 話して 下さい。
あいじんが いるのか、しょうじきに はなして ください。
กรุณาบอกความจริงมาซิว่า คุณมีภรรยาน้อยหรือเปล่า

上 手な(じょうずな) เก่ง

姉は ピアノが 上手です。
あねは ピアノが じょうずです。
พี่สาวเล่นเปียโนเก่ง

私は 英語が あまり 上手じゃないです。
わたしは えいごが あまり じょうずじゃないです。
ฉันไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ

彼は 日本語が 上手に なりました。
かれは にほんごが じょうずに なりました。
เขาภาษาญี่ปุ่นเก่งขึ้น

上品な(じょうひんな) สุภาพ ภูมิฐาน มีระดับ

彼女は 美人で、上品な 人です。
かのじょは びじんで、じょうひんな ひとです。
เธอเป็นคนสวยแล้วก็ภูมิฐาน

彼の 話し方は 上品です。
かれの はなしかたは じょうひんです。
เขาพูดจาสุภาพ ภูมิฐาน
 

丈夫な(じょうぶな) แข็งแรง ทนทาน

丈夫な かばんが 欲しいです。
じょうぶな かばんが ほしいです。
อยากได้กระเป๋าที่ทนทาน(ใช้ได้นานๆ)

彼は 体が 丈夫ですから、どんな 仕事でも できます。
かれは からだが じょうぶですから、どんな しごとでも できます。
เพราะว่าเขาแข็งแรง ดังนั้นเขาสามารถทำงานได้ทุกอย่าง

親切な(しんせつな) ใจดี

山田さんは 親切な 人です。
やまださんは しんせつな ひとです。
คุณยามาดะเป็นคนใจดี

彼女は 親切で、心が 広い 人です。
かのじょは しんせつで、こころが ひろい ひとです。
เธอเป็นคนใจดีและใจกว้าง

新鮮な(しんせんな) สด สดใส บริสุทธิ์

新鮮な 魚を 食べたいです。
しんせんな さかなを たべたいです。
อยากทานปลาสด

今日の 野菜は 新鮮で、美味しいです。
きょうの やさいは しんせんで、おいしいです。
วันนี้ผักสดและอร่อยดี

ここは 空気が 新鮮です。
ここは くうきが しんせんです。
ที่นี่อากาศบริสุทธิ์
 

 

 

 

เสียง す

好きな(すきな)ชอบ

好きな 人が いるんですか。
すきな ひとが いるんですか。
คุณมีคนที่ชอบอยู่หรือครับ

私は 日本料理が 好きです。
わたしは にほんりょうりが すきです。
ฉันชอบอาหารญี่ปุ่น

昔、ビールが 好きじゃなかったですけど、今は 凄く 好きです。
むかし、ビールが すきじゃなかったですけど、いまは すごく すきです。
เมื่อก่อนไม่ชอบเบียร์ แต่ตอนนี้ชอบมาก

素敵な(すてきな) ดี ดีเลิศ เท่ห์ สวย

素敵な セーターですね。
すてきな セーターですね。
เสื้อสเวตเตอร์ตัวนี้เท่ห์มากเลย

彼氏は 素敵な 人ですね。
かれしは すてきな ひとですね。
แฟนของคุณเป็นคนที่ดีจริงๆเลยเนาะ
 

素直な(すなおな) ว่านอนสอนง่าย ตรงไปตรงมา ไม่มีหน้าไม่มีหลัง ไม่ขัดความรู้สึกของตัวเอง

子供は 皆 素直だ。
こどもは みんな すなおだ。
เด็กทุกคนไร้เดียงสา(ตรงไปตรงมา ไม่มีหน้าไม่มีหลัง โกหกไม่เป็น)

私は いつも 素直です。
ฉันตรงไปตรงมาเสมอ (ชอบก็บอกว่าชอบ ไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบ)

素直になれない。
すなおになれない。
ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองไม่ได้ (รู้สึกอย่างแต่ทําอีกอย่าง)

 

เสียง せ

清潔な(せいけつな)สะอาด บริสุทธิ์ สะอาดหมดจด

私は 清潔な人が 好きです。
わたしは けいけつなひとが すきです。
ฉันชอบคนที่สะอาดสะอ้าน

凄く 清潔な 部屋ですね。
すごく せいけつな へやですね。
เป็นห้องที่สะอาดมากเนาะ

台所は いつも 清潔に しましょう。
だいどころは いつも せいけつに しましょう。
ช่วยกันทำห้องครัวให้สะอาดอยู่เสมอ

誠実な(せいじつな)ซื่อสัตย์ สุจริต

彼は 本当に 誠実な 友達です。
かれは ほんとうに せいじつな ともだちです。
เขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์จริงๆ

犬は ご主人に 対して 誠実です。
いぬは ごしゅじんに たいして せいじつです。
สุนัขซื่อสัตย์กับเจ้าของ

 

 

เสียง そ

素朴な(そぼくな)เรียบๆ ง่ายๆ พื้นๆ

素朴な 質問ですが、ちょっと 聞いても いいですか。
そぼくな しつもんですが、ちょっと きいても いいですか。
เป็นคำถามธรรมดาพื้นๆ ขอถามหน่อยได้ไหมครับ

素朴な 方法で やりましょう。
そぼくな ほうほうで やりましょう。
ทำด้วยวิธีง่ายๆพื้นๆกันดีกว่า

 

 

 

คำคุณศัพท์ い แถว や、ら、わ

แถว や
 
เสียง や

優しい(やさしい) ใจดี ดี(ต่อ)

先生は とても 優しい人です。
せんせいは とても やさしいひとです。
อาจารย์เป็นคนใจดีมาก

あの看護婦は 患者さんに いつも 優しいです。
あのかんごふは かんじゃさんに いつも やさしいです。
พยาบาลคนนั้นใจดีกับคนป่วยเสมอ

優しい女性と 結婚したいです。
やさしいじょせいと けっこんしたいです。
อยากแต่งงานกับผู้หญิงที่ใจดี

この車は 環境に 優しい。
このくるまは かんきょうに やさしい。
รถคันนี้ดีต่อสภาพแวดล้อม(เช่น ไม่มีควันเสียออกมา)

易しい(やさしい) ง่าย

この問題は 易しいです。
このもんだいは やさしいです。
ปัญหานี้ง่าย

昨日の テストは 易しかったです。
きのうの テストは やさしかったです。
ข้อสอบเมื่อวานง่าย

この本は 易しい日本語で 書かれています。
このほんは やさしいにほんごで かかれています。
หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ

安い(やすい) ถูก

このカメラは 安いです。
このカメラは やすいです。
กล้องตัวนี้ถูก

安いコンピュータが 欲しいです。
やすいコンピュータが ほしいです。
อยากได้คอมพิวเตอร์ถูกๆ

私の 給料は 安いです。
わたしの きゅうりょうは やすいです。
เงินเดือนของฉันถูก

携帯電話は 安く なりました。
けいたいでんわは やすく なりました。
(ราคา)มือถือเริ่มถูกลงแล้ว

柔らかい・軟らかい(やわらかい) อ่อน อ่อนช้อย อ่อนนุ่ม

この布団は 柔らかいです。
このふとんは やわらかいです。
ที่นอนนี้นุ่ม

肉は 柔らかい方が 美味しいです。
にくは やわらかいほうが おいしいです。
เนื้อนุ่มๆจะอร่อยกว่า

彼女は やわらない声を しています。
かのじょは やわらかいこえを しています。
เธอมีเสียงที่นุ่มนวลอ่อนหวาน

 

เสียง ゅ

ัี緩い(ゆるい) หลวม หละหลวม ไม่ชัน ไม่เร็ว

ズボンが 緩い。
ズボンが ゆるい。
กางเกงหลวม

流れが 緩い。
ながれが ゆるい。
การไหลเป็นไปอย่างช้าๆ

ัีัี最近、ヘルメット着用の 取り締まりが 緩い。
さいきん、ヘルメットちゃくようの とりしまりが ゆるい。
ช่วงนี้ การควบคุมเรื่องการสวมหมวดกันน็อกหละหลวม

この辺は 坂が 緩いです。
このへんは さかが ゆるいです。
แถวนี้ เนินไม่ค่อยชันมาก

 

เสียง よ

良い(よい) ดี

これは 良くないです。
これは よくないです。
อันนี้ไม่ดี

今日は 天気が 良くて、暖かいです。
きょうは てんきが よくて、あたたかいです。
วันนี้อากาศดีและอบอุ่น

先週 風邪を ひきましたが、もう 良く なりました。
せんしゅう かぜを ひきましたが、もう よく なりました。
อาทิตย์ที่แล้วเป็นหวัด แต่ดีขึ้นแล้ว

弱い(よわい) อ่อน อ่อนแอ

彼は 体が 弱いです。
かれは からだが よわいです。
เขาร่างกายอ่อนแอ

昨日 弱い地震が ありました。
きのう よわいじしんが ありました。
เมื่อวานมีแผ่นดินไหวอ่อนๆ (เล็กน้อย)

私は 胃が 弱いです。
わたしは いが よわいです。
ฉันกระเพาะไม่ค่อยดี(ไม่ค่อยแข็งแรง)

彼は 女性に 弱いです。
かれは じょせいに よわいです。
เขาอ่อน(กลัว)ผู้หญิง(ไม่กล้าปฎิเสธ ไม่กล้าเถียง กลัว)

彼の チームは 本当に 弱いです。
かれの チームは ほんとうに よわいです。
ทีมของเขาอ่อนมาก

 

ら段 が ありません。 ใครพบใครเจอแจ้งด่วนครับมีรางวัลนำจับให้อย่างงาม

 

แถว わ
 

 

เสียง わ

若い(わかい)อายุน้อย หนุ่มสาว

彼は まだ 若いです。
かれは まだ わかいです。
เขายังอายุน้อย(ยังวัยรุ่น ยังหนุ่มแน่น)

私は 若いですから、まだ 結婚したくないです。
わたしは わかいですから、まだ けっこんしたくないです。
เพราะว่าฉันอายุน้อย ดังนั้นจึงยังไม่อยากแต่งงาน

彼女は 若い頃、美人でした。
かのじょは わかいころ、びじんでした。
ตอนสมัยยังสาวๆ เธอเป็นคนสวย

悪い(わるい)ไม่ดี(ต่อ) เลว ผิด

タバコは 体に 悪いです。
タバコは からだに わるいです。
บุหรี่ไม่ดีต่อร่างกาย

彼は 悪くない。
かれは わるくない。
เขาไม่ผิด

遅れて、悪かった。
おくれて、わるかった。
ฉันไม่ดีเลยที่มาสาย(ขอโทษที่มาสาย)

 

จบกันไปอีกอันตอนสำหรับคำคุณศัพท์ ぃ ใครมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็เม้นต์มานะครับ